Pytania kierunkowe „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej”

advertisement
Pytania
kierunkowe
zdrowotnej”
„Zarządzanie
zakładami
opieki
1. Wymień i omów funkcje procesu zarządzania.
2. Otoczenie i jego wpływ na funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej.
3. Podstawowe cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki
zdrowotnej.
4. Kluczowe zasady zarządzania przez jakość.
5. Istota biznes planu i jego rola w pozyskaniu środków finansowych.
6. Proszę omówić wpływ poszczególnych metod finansowania usług zdrowotnych na
efektywność mikroekonomiczną?
7. Proszę omówić strukturę podmiotową i przedmiotową konkurencji w opiece
zdrowotnej
8. Na czym polega zarządzanie jednostką chorobową w opiece zdrowotnej?
9. Jak można zmierzyć postrzeganą jakość usług zdrowotnych?
10. Sposoby utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
11. Współfinansowanie inwestycji zakładów opieki zdrowotnej przez dotacje Unii
Europejskiej.
12. Proszę wymienić podmioty uprawnione w Polsce do zawierania umów o
świadczenie opieki zdrowotnej.
13. Proszę scharakteryzować elementy oferty składanej do NFZ oraz elementy
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
14. Dokumentacja refundacyjna dla NFZ – proszę scharakteryzować wymagania
dokumentacyjne w zależności od sposobu rozliczeń z NFZ.
15. Proszę scharakteryzować zasady dokonywania rozliczeń umów o świadczenie
opieki zdrowotnej.
16. Konstrukcja organizacyjna systemu emerytalnego- rentowego w Polsce.
17. Zadania ZUS w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych.
18. Ważniejsze rodzaje świadczeń wypłacanych przez ZUS.
19. Instytucje i placówki Społecznej Służby Zdrowia.
20. Lekarz pierwszego kontaktu w systemie opieki zdrowotnej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards