Raport nr 1

advertisement
Raport nr 1
Statystyka stosowana
Kwiecień 2017
Celem projektu jest wykonanie analiz statystycznych
dla dowolnych danych oraz prezentacja wniosków wyciągniętych na ich podstawie. Dane mogą dotyczyć np. indeksów giełdowych, kursów wymiany walut itp. Dane należy pozyskać z internetu. Przykładowe źródła danych:
• www.oica.net
• Yahoo Finance
• stooq
W raporcie proszę napisać z którego źródła zostały
pozyskane dane.
Analiza danych powinna opierać się głównie o statystyki opisowe. Raport powinien zawierać wykresy (histogramy,boxploty itd.), oraz wyznaczone parametry empiryczne. Przede wszystkim proszę przedstawić wyciągnięte wnioski.
Raporty (maks. 5 stron) proszę wysłać mailowo (w
tytule - imię, nazwisko - raport 1) do 14 maja.
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards