Szanowni Państwo, młodzi pracownicy nauki (do 35 r

advertisement
Szanowni Państwo, młodzi pracownicy nauki oraz słuchacze studiów doktoranckich,
Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na finansowanie badań młodych
pracowników nauki i uczestników studiów doktoranckich (do 35 r. ż.). Termin składania
wniosków mija 25 kwietnia 2016 r.
Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o finansowanie badań (formularz w załączeniu),
- spis publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach, uzyskanych grantów,
- opinia samodzielnego pracownika nauki (promotora/opiekuna naukowego/kierownika
jednostki)
Ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować do Prodziekana ds. Nauki, dr Agaty
Rozumko pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub w godzinach konsultacji
(środa 10.00 – 11.30, s. 82).
Download