Tańcz jak ci zagrają czyli jak i dlaczego pasożyty zmieniają

advertisement
Tańcz jak ci zagrają czyli jak i dlaczego pasożyty zmieniają
zachowanie swoich gospodarzy
O CZYM TO BĘDZIE?
Dlaczego mysz przestaje bać się kota, ślimak przesiaduje na nasłonecznionym, otwartym terenie,
pająk zmienia koncepcje architektoniczne, mrówka spędza noc poza mrowiskiem albo adoptuje
larwę motyla, mężczyźni są agresywni, a kobiety powodują wypadki samochodowe? A może
wszystkiemu winne są pasożyty? Poszukamy odpowiedzi…
Tematem wykładu będą modyfikacje zachowań zwierząt, jak również człowieka, wywołane przez
pasożyty i parazytoidy. Uczestnicy zajęć poznają nie tylko przykłady zdumiewających interakcji
między organizmami, ale również fizjologiczne mechanizmy nietypowych zachowań.
KTO POPROWADZI?
dr Agata Kostro-Ambroziak - Zakład Zoologii Bezkręgowców, Instytut Biologii, Wydział BiologicznoChemiczny UwB; zainteresowania naukowe to taksonomia i filogeneza owadów, koewolucja układu
gospodarz-parazytoid.
CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?
Wykład połączony z dyskusją
ILE TO POTRWA?
45 minut.
GDZIE MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?
Zajęcia mogą odbyć się w Instytucie Biologii UwB (ul. Ciołkowskiego 1J) lub w zainteresowanej
szkole.
KIEDY MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?
Termin do uzgodnienia z prowadzącym.
Kontakt: 85 738 84 17, [email protected]
JAK LICZNA MOŻE BYĆ GRUPA?
Do 30 osób.
CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE?
Rzutnik, ekran, sala z możliwością zaciemnienia.
Download