Nazwa komórki organizacyjnej: Warszawa, dn. 26 kwietnia 2017 r

advertisement
Nazwa komórki organizacyjnej:
Ministerstwo Finansów
Departament Informatyzacji
Nr kancelaryjny:
Warszawa, dn. 26 kwietnia 2017 r.
D116.155.7,2017
Zaproszenie do skiadania ofert
(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000 euro)
Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na akredytowane szkolenie „Agile
Projeet ManagementwM Foundation” z egzaminem.
I.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU:
Przedmiotem zakupu jest akredytowane szkolenie „Agile Project Management”
TM
Foundation” z egzaminem”, dedykowane dla 5 pracowników Departamentu Informatyzacji
Ministerstwa Finansów.
Zasady realizacji szkolenia:
1. Szkolenie powinno być realizowane w sali/salach Wykonawcy w Warszawie, w ciągu
trzech dni, w wymiarze nie mniej niż 8 godzin (zegarowych) zajęć dydaktycznych, z
dwiema przerwami 15 minutowymi oraz godzinną przerwą obiadową.
2. Pozostałe warunki, ujęte w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 21 kwietnia 2017 r.
nie ulegąfą zmianie.
Download