FIDIC WYMOGI UBEZPIECZENIOWE

advertisement
Typ: System informacji
gospodarczej
 Produkt (output): Regionalne centrum promocji rozwoju
gospodarczego- Handlowo- inwestycyjna baza danych
Wskaźniki:
 Uruchomienie gospodarczej bazy danych w zakresie ofert
handlowych i inwestycyjnych zawierającej min. 300 ofert
 2000 ankiet skierowanych do przedsiębiorców
 wydanie broszury informacyjnej nt. centrum, w 2.000 egz., w 2
wersjach językowych
 Cel projektu: Aktywizacja transgranicznej wymiany
gospodarczej w regionie.
Wskaźniki:
 1500 odwołań do bazy danych w ciągu 1 roku po jej uruchomienia,
 10 kontraktów zawartych w ciągu 1 roku
J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards