FIDIC WYMOGI UBEZPIECZENIOWE

advertisement
Typ: System Informacji Turystycznej
 Produkt (output): Centrum Informacji Turystycznej
Wskaźniki:
 uruchomienie wielojęzycznej bazy danych o zasobach turystycznych
zawierających min. 500 rekordów dostępnych (baza dostępna przez Internet)
 dostęp do informacji o 70% hoteli, 60% gosp. agroturystycznych, 90% muzeów,
restauracji itp. funkcjonujących w regionie
 opracowanie i edycja przewodnika wraz z mapą po obszarze objętym projektem
 Cel projektu: Wsparcie rozwoju turystyki na obszarze
przygranicznym/euroregionu/działania projektu
Wskaźniki:
 20.000 odwołań do bazy danych w ciągu roku po uruchomieniu bazy
danych
 Przyrost o 15% rekordów dot. oferty turystycznej
 90% rekordów jest zaktualizowana rok po zakończeniu projektu
J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer
Download