Sprawozdanie - ksib - Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności

advertisement
KRAJOWA SIEĆ INFORMACJI
O BIORÓŻNORODNOŚCI
INSTYTUT BIOLOGII
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK 2007
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Koordynator:
prof. dr hab. Jan Taylor
Strona merytoryczna bazy danych o porostach:
dr Katarzyna Kolanko
dr Anna Matwiejuk
Organizacja bazy danych i ich wprowadzanie:
mgr Joanna Gromek
POROSTY POLSKI
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
HERBARIUM
INSTYTUTU BIOLOGII
PRACE WSTĘPNE
- Przed wpisywaniem rekordów do bazy
danych część kolekcji wymagała
weryfikacji oznaczeń i zaetykietowania.
- Czynności te są zwykle bardziej
pracochłonne niż samo wpisywanie
rekordów.
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
• W roku 2007 wprowadzono do Sieci 6202
rekordów, w tym 5936 (96%) posiada współrzędne
geograficzne.
• Dla każdego rekordu podano:
- numer identyfikacyjny,
- dokładną pozycję systematyczną
(gatunek, rodzaj, rodzina),
- stanowisko, współrzędne geograficzne,
- datę zbioru,
- nazwisko zbierającego i oznaczającego,
- kategorię zagrożenia wg Czerwonej listy
porostów wymarłych i zagrożonych w
Polsce.
----------- w. warmińsko-mazurskie
7,3%
---------- w. podlaskie
90%
------------ w. mazowieckie
2,7%
3,6%
3,4%
2,9% 2,5% 2,1%
33,5%
4,4%
4,7%
5,5%
6%
30%
Puszcza Knyszyńska
Równina Bielska
Puszcza Romincka
Wysoczyzna Wysokomazowiecka
Okolice Zambrowa
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
Puszcza Białowieska
Kotlina Biebrzy
Podlaski Przełom Bugu
Narwiański Park Narodowy
Suwalszczyzna
Wigierski Park Narodowy
Wysoczyzna Łapska
Puszcza Augustowska
Udział procentowy rekordów w poszczególnych regionach
badawczych Polski północno-wschodniej
• wprowadzono do bazy dane o 243 gatunkach
porostów z 71 rodzajów
• najliczniej reprezentowane są rodzaje
Cladonia (chrobotek) - 1028 rekordów (16,6%)
Lecanora (misecznica) – 719 rekordów (12%)
Ramalina (odnożyca) – 472 rekordy (7,6%)
Hypogymnia (pustułka) – 364 rekordy (5,9%)
Physcia (obrost) – 362 rekordy (5,8%)
Gatunek najliczniejszy – Hypogymnia physodes
(pustułka pechęrzykowata) – 331 rekordów (5,3%)
PLANY NA ROK 2008-2009
• kontynuacja wprowadzania do bazy danych o
porostach
• wprowadzenie danych o pajęczakach,
gąsienicznikach, motylach
• wprowadzenie danych o ryjówkach i
gryzoniach
• wprowadzanie danych o skamieniałościach –
fauna kopalna pingwinów antarktycznych
• popularyzacja zagadnień bioróżnorodności
Dalsze możliwości rozszerzenia udostępnienia
danych opublikowanych
Dziękujemy zaza
uwagę
Dziękujemy
uwagę
Download