VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu

advertisement
VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym
Cele szkolenia




Zdobycie umiejętności tworzenia własnych mechanizmów przesyłania i pobierania
danych z różnych baz danych (np. MS Access, MySQL, Oracle).
Zdobycie umiejętności sprawnego tworzenia i automatycznej obsługi baz danych
w arkuszach kalkulacyjnych.
Zrozumienie działania zmiennych tablicowych (umożliwiających m.in. tworzenie
efektywnych algorytmów przetwarzania milionów rekordów).
Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do
zastosowania w codziennej pracy.
Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i
umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi,
a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują
automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w
dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).
Wymagania wstępne
Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie
umiejętności będących treścią szkoleń „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy
programowania” oraz „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki”.
Czas trwania
1 dzień (8 godzin zegarowych)
Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini
wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę
merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
Wiedza teoretyczna i praktyczna
Obsługa plików tekstowych (z dostępem sekwencyjnym)
 Odczyt i zapis plików tekstowych (CSV)
(Moduł obejmuje łącznie ok. 30 minut wykładu i ok. 45 min. ćwiczeń)
Nazwy komórek i obszarów
 Operacje na nazwach
(Moduł obejmuje łącznie ok. 45 minut wykładu i ok. 45 min. ćwiczeń)
Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
 Deklarowanie i przetwarzanie tablic
 Tablice dwuwymiarowe
 Tablice dynamiczne
(Moduł obejmuje łącznie ok. 60 minut wykładu i ok. 130 min. ćwiczeń)
Umiejętności
Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
 automatyzować pobieranie i przesyłanie danych z i do dowolnych baz danych (za
pośrednictwem plików CSV),
 tworzyć i automatycznie obsługiwać dynamiczne bazy danych – o zmieniającej się
ilości rekordów,
 automatyzować obsługę bardzo dużych ilości rekordów (szybkie algorytmy z
wykorzystaniem zmiennych tablicowych).
Ścieżka rozwoju
Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:
„VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych”.

Download