Gorzów Wlkp - AUDIT Doradztwo Personalne

advertisement
MS EXCEL – poziom zaawansowany
SZKOLENIE OTWARTE
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:
ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
MS EXCEL - POZIOM ZAAWANSOWANY
1. KOPIOWANIE
„Kopiuję, powielam i zmieniam nazwy arkuszy”

„Kopiuję i przenoszę dane”

„Jak sprawnie obliczę dane z wielu kolumn?” - wpisywanie i kopiowanie formuł

„Jak uniknę problemów przy kopiowaniu formuł?” - odwołania względne, bezwzględne oraz mieszane
(połączenie odwołania względnego z bezwzględnym)
2. WYKRESY

„Jak zrobię czytelny wykres?” - wykonywanie wykresów niestandardowych
3. FORMUŁY I FUNKCJE

„Jak działają formuły?” - tworzenie formuł wykorzystujących adresy lub nazwy komórek

Inspekcja formuł - pozwala odnaleźć powiązania pomiędzy komórkami

„Premię mogę dostać po uzyskaniu określonego zysku” - wykorzystanie funkcji JEŻELI

„Czy mogę policzyć, ile dni upłynęło od terminu płatności” - wykorzystanie funkcji daty i czasu w arkuszu

„Chcę sumować tylko konkretne wartości” - wykorzystanie funkcji „LICZ JEŻELI” oraz „SUMA JEŻELI” w
przykładowej bazie danych

„Jak umieszczę funkcję w funkcji?” - funkcje zagnieżdżone
4. FILTROWANIE I SORTOWANIE DANYCH

„Od najmniejszego do największego” - sortowanie danych niestandardowych

„Czym są serie danych?” - wypełnianie komórek seriami, tworzenie list niestandardowych

Sortowanie z użyciem list niestandardowych

„Interesują mnie tylko klienci spełniający konkretne kryteria”:
 Filtrowanie zaawansowane
 Zaawansowane sortowanie danych
5. ARKUSZE I SKOROSZYTY – SUMOWANIE DANYCH

„Chcę zsumować wyniki znajdujące się w wielu arkuszach” - wymiana danych między arkuszami i
skoroszytami

Konsolidacja (podsumowanie) danych z różnych arkuszy i skoroszytów
6. BAZA DANYCH/ TABELE PRZESTAWNE

„Czy Excel może być bazą danych?” - zasady tworzenia baz danych

„Mam plik z danymi i chcę go zaimportować do Excela” - importowanie danych z plików tekstowych i
bazodanowych (korzystanie z danych zewnętrznych)

„Obliczam wyniki sprzedaży wszystkich oddziałów” - wykonanie raportu tabeli przestawnej na podstawie
przykładowej bazy danych (wykres przestawny)
7. NARZĘDZIE DANYCH – ANALIZA SYMULACJI

Szukanie argumentów - odnajdowanie argumentów funkcji na podstawie znanego wyniku końcowego

Odnajdowanie wielu argumentów - Dodatek Solver
8. MAKRA

„Czy mogę jeszcze szybciej?” - korzystanie z makr

„Nagrywam i odtwarzam makrodefinicje”
9. DRUKOWANIE
 „Formatuję strony do wydruku” - tworzenie nagłówka i stopki, podgląd wydruku, linie siatki, kolejność
drukowania, itd.
 „Drukuj tylko potrzebne dane!” - dostosowywanie zakresu wydruku
10. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

„Zabezpieczam komórki i arkusze” – zabezpieczenie przygotowanych danych przed zmianami

„Włączam i wyłączam opcje sprawdzania poprawności danych”

Raz czerwone, raz czarne - formatowanie warunkowe

TRENER: RAFAŁ MAGDA
Od 2000 roku nauczyciel Informatyki. W kolejnych latach prowadził również zajęcia
z Technologii Informacyjnej, Informatyki i Statystyki oraz z przedmiotu Multimedia
i Grafika Komputerowa.
Od 2006 roku trener specjalizujący się w szkoleniach z pakietu MS Office (Word, Excel,
Access, Outlook), a także podstaw obsługi komputera i tworzenia stron internetowych.
Prowadził zarówno szkolenia komercyjne, jak i brał udział w projektach unijnych
skierowanych do różnych grup osób, zarówno osób dorosłych, jak i młodzieży.
Posiada wiedzę informatyczną oraz przygotowanie z zakresu organizacji zajęć dydaktycznych
zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych.
Absolwent studiów podyplomowych na UAM Poznań z zakresu informatyki. Doświadczony
administrator sieci. Od 1996 r. wykładowca informatyki na uczelniach wyższych oraz w
szkołach średnich.
Od 2004 r. współpracuje jako trener freelancer z firmami szkoleniowymi prowadząc szkolenia z zakresu obsługi
komputera.
Od 2008 r. związany z firmą AUDIT – w ciągu ostatnich 2 lat zrealizował w formie szkoleń zamkniętych i otwartych
ponad 600 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu MS Office (głównie MS Excel), w których wzięło udział ponad 400
uczestników zatrudnionych na różnych stanowiskach w firmach produkcyjnych.
TERMINY: NABÓR OTWARTY
Planowana realizacja szkolenia:
Termin zostanie podany po zebraniu grupy szkoleniowej
CENA: 560 PLN + 23%VAT
ZA ZGŁOSZENIE DWÓCH I WIĘCEJ OSÓB STOSUJEMY RABAT 5% OD WW. CEN
MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 20. Organizator zapewnia serwis kawowy
oraz lunch w trakcie szkolenia.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE, CERTYFIKATY:
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów zawierających informacje dotyczące poruszanej
problematyki wraz z materiałami do ćwiczeń. Po zakończeniu uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy
AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. potwierdzające udział w szkoleniu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie załączonego formularza.
INFORMACJE DODATKOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia propozycji nowego terminu szkolenia
w sytuacji, gdyby na zaproponowany w ofercie nie zgłosiła się liczba min. 10 uczestników. Potwierdzenie
lub informacja o zmianie terminu szkolenia zostanie przekazana osobom, które zgłosiły uczestnictwo
w szkoleniu na dwa dni przed terminem szkolenia.
ZGŁOSZENIE – UMOWA
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać faksem na nr 095 7 117 217 lub skan na adres: [email protected]
TEMAT SZKOLENIA
DATA/ CENA
MS EXCEL – POZIOM ZAAWANSOWANY
560 + VAT/os.
UWAGA: ZA ZGŁOSZENIE DWÓCH I WIĘCEJ OSÓB STOSUJEMY RABAT 5% OD WW. CEN
Dane firmy do faktury:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska uczestników:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tel./fax.:
E-mail:
.........................................................
...............................................................................................................................
Oświadczam, że płatność zostanie przelana na konto: AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.,
GBS w Barlinku Oddział w Gorzowie Wlkp.; nr konta 74 8355 0009 0054 8863 2000 0001 na podstawie faktury VAT
wystawionej w dniu szkolenia, w terminie 7 dni.
Upoważniam firmę AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
………………………………………………………………….
Miejscowość, data
………………………………………………………….
Pieczątka i podpis
1. Odesłanie podpisanej umowy jest warunkiem uczestnictwa w wybranym szkoleniu.
2. Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać faksem najpóźniej do godz. 13.00 dwa dni przed terminem szkolenia
3. W przypadku wycofania zgłoszenia później niż wskazano w punkcie 2 - uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 100%
wartości szkolenia.
4. Podpisanie powyższej umowy oznacza zgodę na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych do celów marketingowych
AUDIT Doradztwo Personalne oraz zgodę na otrzymywanie drogą mailową ofert i materiałów promocyjnych firmy.
5. Potwierdzenie nastąpi do godz. 14:00 dwa dni przed terminem organizacji szkolenia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards