Prezentacja Systemu XL - poklikaj sobie

advertisement
Co to jest System XL ?
System XL jest to
pakiet programów do obsługi
księgowości małych i średnich firm.
Jest oparty na programie Microsoft Excel
i składa się z modułów, odpowiadających
różnym działom księgowości.
Sam wybierasz, czego potrzebuje Twoja firma!
Moduły
Są to główne programy Systemu XL.
Służą do kompleksowej obsługi
księgowości firm, prowadzonych w oparciu
o Księgę Przychodów i Rozchodów (Firma XL)
lub Ewidencję Przychodów (Ryczałt XL).
Zawierają pomocnicze moduły:
• Fakturowanie z obsługą magazynu;
• Deklaracje PIT, VAT-7, ZUS DRA;
• Przelewy bankowe i adresowanie;
• Dowody wewnętrzne.
Programy obsługują księgowość firm nie zatrudniających pracowników.
Program do obsługi kadr i płac firmy.
Prowadzi ewidencje kadr, czasu pracy,
płac, rozlicza wynagrodzenia pracowników,
podatki, ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i inne oraz koszty pracy firmy.
Program przygotowuje i drukuje listy płac
oraz inne niezbędne dokumenty
związane z rozliczeniem pracowników.
Współpracuje z programem
Płatnik ZUS.
Program do przygotowywania
i rozliczania różnego rodzaju umów
(zlecenia, o dzieło, agencyjnych itd.)
oraz wszelkich rozliczeń PIT.
Program rejestruje dane zleceniobiorców,
umów, przygotowuje i drukuje umowy,
rachunki i inne niezbędne zestawienia,
oraz oblicza i drukuje deklaracje PIT
zgodnie z ich aktualnymi wzorami.
Program do rozliczania kosztów
pojazdów używanych w firmie, nie
będących w ewidencji Środków Trwałych.
Obsługuje całość księgowości związanej
z rozliczaniem kosztów używania pojazdów
prywatnych, będących własnością
właścicieli firmy, jak i pojazdów
pracowników, które wykorzystywane są do
celów służbowych w firmie.
Rozlicza także delegacje pracowników.
Geneza
Tworząc System XL
przyświecały nam następujące idee:

Prostota - w małej firmie całą
księgowością zajmować się może jedna
osoba i to bez wykształcenia informatycznego.

Bezstresowość – program powinien pozwalać
na bieżąco kontrolować pracę i zawsze dawać
możliwość łatwego poprawienia ewentualnych błędów.

Elastyczność - każda firma ma swoją specyfikę
i różne potrzeby prowadzenia księgowości.
Prostota

Intuicyjna obsługa;

Przejrzyste menu;

Pomoc kontekstowa;

Zaawansowane wyszukiwanie;

Możliwość natychmiastowego
rozpoczęcia pracy (w każdym
momencie roku rozliczeniowego).
Bezstresowość

Wszystko i zawsze można
poprawić;

Automatyczna
archiwizacja danych;

Możliwość samodzielnej
pracy na kopiach kartotek,
bez obawy o utratę danych.
Elastyczność
Modułowa budowa Systemu XL pozwala firmom dobrać tylko te
jego elementy, które są im potrzebne do prowadzenia księgowości, np.:

Jednoosobowa firma, używająca w działalności samochodów prywatnych:
+

Firma działająca w oparciu o Ewidencję Przychodów i zatrudniająca pracowników:
+

Firma zatrudniająca pracowników etatowych i na umowę-zlecenie:
+
+
Co daje MS Excel?
System XL dostarcza danych
dotyczących firmy, a Excel sprawia,
że w oparciu o posiadaną bazę danych
można sporządzać wszelkiego rodzaju
raporty, analizy, zestawienia w dowolnej
konfiguracji, w zależności od potrzeb.
Łatwość tworzenia zestawów i zbiorów
aplikacji pozwala integrować działanie
firmy na wszelkich szczeblach zarządzania
(Enterprise Resource Planning – ERP).
Co daje MS Excel?
Możliwość prostej
indywidualizacji wydruków dostosowania wyglądu wszelkich
dokumentów (np. kopert, faktur,
list, pism, zestawień itp.)
do potrzeb, poprzez łatwą zmianę
kroju, wielkości i koloru czcionek,
tła i tabel, umieszczania logo
firmy oraz wszelkiego rodzaju
podkreśleń i wytłuszczeń.
Zalety Systemu XL
Dzięki jasnemu oddzieleniu plików z danymi od plików programu
oraz całkowitemu brakowi ingerencji w instalowany system,
System XL posiada kilka przydatnych cech:


Bezpieczeństwo – automatycznie tworzone
kopie zapasowe plików ratują przed ewentualną
utratą danych;
Mobilność – System XL może pracować na kilku
komputerach, np. w domu i w pracy. Można też
pracować przez sieć lub mieć go zawsze przy sobie,
np. na przenośnym dysku typu pendrive.
Dziękujemy za uwagę
Download