Przeznaczenie kursu

advertisement
Arkusze kalkulacyjne w procesie legislacyjnym
17 października 2014 r.
16-
Szkolenie skierowane do:
Szkolenie skierowane do osób, które będą wykorzystywać arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w procesie legislacyjnym,
aby przyspieszyć i usprawnić codzienną pracę.
Tematy zajęć:
Dzień 1:
9:00 – 10:30 Terminologia i środowisko programu Microsoft Excel:

elementy okna programu Microsoft Excel

wstęgi

poruszanie się po arkuszu i skoroszycie

dostosowywanie podstawowych elementów środowiska Microsoft Excel.
Operacje na komórkach:




wprowadzanie i edycja różnych typów danych
kopiowanie i przenoszenie danych
wypełnianie komórek seriami danych
komentarze – wstawianie, edycja i usuwanie.
10:30 - 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 Formuły i funkcje:

wpisywanie i edycja formuł

operatory matematyczne i kolejność działań

kopiowanie formuł

omówienie trybów adresowania

autosuma, średnia, min, max

praca z kreatorem funkcji

przykłady zastosowań funkcji: matematycznych, logicznych, daty i czasu.
12:15 - 13:00 – przerwa obiadowa
13:00 – 14:30 Formatowanie:

formatowanie: liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe, daty

obramowanie i kolor tła komórek

wbudowane style komórek

zmiana koloru czcionek i położenia tekstu w komórce
14:30 - 14:45 - przerwa kawowa
14:45 – 16:15 Formatowanie cd.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawijanie tekstu

malarz formatów – szybkie formatowanie według wzorca

wbudowane style tabel

wprowadzenie do formatowania warunkowego
Dzień 2
9:00 – 10:30 Operacje na zakresach danych:

cechy poprawnego zakresu danych

zasady bezpiecznego sortowania

Autofiltr – szybkie wybieranie potrzebnych danych
10:30 - 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 Wykresy – graficzne przedstawianie danych:

korzystanie z Kreatora wykresów

dopasowanie typu wykresu do danych

modyfikowanie wykresów.
12:15 - 13:00 – przerwa obiadowa
13: 00 – 14:15 Przygotowanie dokumentu do wydruku:

ustawienia strony

ustawianie obszaru wydruku

tworzenie nagłówka i stopki

formatowanie i podział stron do wydruku

podgląd i drukowanie zawartości arkusza.
14:30 - 14:45 - przerwa kawowa
14:45 – 16:15 cd Przygotowanie dokumentu do wydruku
Metoda szkolenia:
wykład, warsztaty
Czas trwania:
2 dni
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards