Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i

advertisement
Krok po kroku do międzynarodowych rynków Zadania i narzędzia stosowane w systematycznym budowaniu
i rozwoju działalności międzynarodowej
Seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw
16 lutego 2012r. godz. 09:00 – 16:30
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2, sala 215 A i B
09.00-09:30 Część I: Trendy przyszłościowe w regionie Morza Bałtyckiego
- Rozwój ekonomiczny,
- Rynki importu, eksportu
- Sektory biznesu
- Innowacje
- Rynki pracy
- itp.
Prowadzi: Elina Priedulena
09:30- 10:30 Część II: Dobra praktyka przedsiębiorstwa na arenie
międzynarodowej
- Jak wykorzystaliśmy nasze szanse?
- Jakie przeszkody przezwyciężyliśmy?
- Jakie są nasze sugestie dla innych przedsiębiorstw w dążeniu
do rozwoju na międzynarodowych rynkach?
- Dyskusja
Prelegent: Monika Szajda
10:30- 10:45 Przerwa kawowa
10:45- 12:15 Część III a: Zadania i narzędzia
- Obranie rynku/ państwa docelowego
- Analiza obecnego modelu biznesu
- Wizja i cele
- Analiza środowiska/ rynku
- Ocean organizacji oraz profil kompetencji
- Zarządzanie projektami
- Biznes plan
- Marketing
Prowadzi: Alexander Frevel
12:15 - 13:15
Lunch
13:15- 14:45 Część III b: Zadania i narzędzia
- kontynuacja
14:45-15:00 Przerwa kawowa
Trainings – Baltic Supply
1
15:00-16:30 Część IV: Udzielenie informacji na temat:
- Kto podlega wsparciu?
- Środki pomocy (finansowe i niefinansowe)
- Eubizz.net
- Prezentacja ENTERPRISE EUROPE NETWORK przedstawiciel sopockiego ośrodka EEN
Prowadzi: Alexander Frevel
Trainings – Baltic Supply
2
Download