jesień naukowa w ucmw – „infekcyjne czynniki etiologiczne xxi

advertisement
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR w Krakowie
JESIEŃ NAUKOWA W UCMW – „INFEKCYJNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
XXI WIEKU – WSPÓLNY PROBLEM LUDZI I ZWIERZĄT”
pod patronatem honorowym
JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady oraz JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka
PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI
29 września 2017 (I dzień):
09:45
10:15
11:00
11:45
12:00
12:45
13:15
13:35
14:30
15:15
15:45
16:00
16:45
17:30
18:15
18:30
10:00
10:45
11:15
11:35
11:55
12:10
12:25
14:40
Otwarcie Konferencji
Zoonotyczne aspekty zakażeń wirusem grypy: fakty i mity.
Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, SGGW
Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń w Polsce i krajach sąsiadujących.
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, PIWet Puławy
Przerwa kawowa
Grypa stałe zagrożenie dla człowieka.
Prof. dr hab. Aleksander Garlicki, CM UJ
Intensywna terapia u pacjentów z powikłaniami grypy ludzkiej.
Prof. dr hab. Wojciech Szczeklik, CM UJ
Panel dyskusyjny
Przerwa - lunch
Czy wścieklizna nadal zagraża zdrowiu i życiu człowieka?
Prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński, PIWet Puławy
Wścieklizna możliwości profilaktyki u ludzi.
Dr Anna Kalinowska-Nowak, CM UJ
Przerwa kawowa
Babeszjoza – najczęstsza choroba odkleszczowa u psów w Europie.
Dr hab. Łukasz Adaszek, prof. nadzw., UP Lublin
Kleszczowe zapalenia mózgu.
Prof. dr hab. Włodzimierz Gut, PZH
Choroby bakteryjne przenoszone przez kleszcze.
Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, PZH
Panel dyskusyjny
Zakończenie
Ok. 20:00 grill na Bielanach
30 września 2017 (II dzień):
Choroby prionowe u ludzi i zwierząt.
Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, WUM
Listeria monocytogenes, a zakażenia okołoporodowe.
Dr hab. Dorota Pawlik, CM UJ
Biofilm bakteryjny, a leczenie ran przewlekłych.
Dr hab. Magdalena Strus, CM UJ, UCMW UJ-UR
Leptospiroza – stara choroba, nowa odsłona.
Dr Zbigniew Arent, UCMW UJ-UR
Panel dyskusyjny
Przerwa kawowa
Doniesienia konferencyjne: sesja plakatowa, konkurs na postery i prezentacje ustne
Zakończenie
Download