Program szkolenia

advertisement
Program Szkolenia dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego
w województwie dolnośląskim
Wrocław, 11 marca 2015 r.
8.30 – 9.30
REJESTRACJA
9.30 – 10.30
Wstęp do psychopatologii. Funkcje CUN.
wykład
mgr Jacek Telesfor Kasprzak
10.30 – 11.30
Psychopatologia zaburzeń psychicznych.
wykład
mgr Jacek Telesfor Kasprzak
11.30 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 13.00
Neurobiologiczne uwarunkowania uzależnień.
wykład
doc. dr hab. Ryszard Romaniuk
13.00 - 14.00
Wpływ stresu i wydarzeń traumatycznych na rozwój uzależnień.
wykład
doc. dr hab. Ryszard Romaniuk
14.00 - 14.30
Przerwa kawowa
14.30 – 15.30
Jak terapia poznawcza korzysta z nauki o mózgu? Praktyczne aspekty pracy terapeutycznej.
seminarium
doc. dr hab. Ryszard Romaniuk
Program Szkolenia dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego
w województwie dolnośląskim
Wrocław, 12 marca 2015 r.
8.30 – 9.30
REJESTRACJA
9.30 – 10.00
Inauguracja szkolenia.
dr Dorota Dyjakon, mgr Andrzej Turek
10.00 – 10.50
Problemy readaptacyjne i psychoterapia osób opuszczających
wykład
zakłady karne.
Ph.D. Kathleen J. Farkas
10.50 – 11.20
Przerwa kawowa
11.20– 12.10
wykład
Specyfika relacji terapeutycznej i elementów procesu grupowego w psychoterapii
osób bezdomnych.
Ph.D. Kathleen J. Farkas
12.10 – 12.30
Przerwa kawowa
12.30 – 13.20
Metodyka pracy terapeutycznej: jak zwiększyć skuteczność terapii wśród kobiet.
wykład
Ph.D. Kathleen J. Farkas
13.20 – 13.40
Przerwa kawowa
13.40 - 15.20
Psychoterapia uzależnień wśród różnych grup pacjentów. Specyfika leczenia osób starszych.
seminarium
Ph.D. Kathleen J. Farkas
Download