Analiza ryzyka i dynamika rozprzestrzeniania się infekcji i

advertisement
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy
Instytut Badawczy
\
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2014-2018
30-31 października 2014 r.
„Analiza ryzyka i dynamika rozprzestrzeniania się infekcji i intoksykacji w
populacji zwierząt”
Program szkolenia
I dzień
9:00 – 9:45
9:45 – 11:15
Zasady, pojęcia i metody analizy ryzyka
Dynamika rozprzestrzeniania się infekcji i intoksykacji w populacji
- źródła zakażenia
- rezerwuary zarazka
- podstawowe mierniki rozpowszechnienia chorób
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
Zasady prowadzenia badań przeglądowych i monitoringowych
- metody pobierania próby
11:30 – 13:45 - określanie liczebności próby dla wykrycia obecności choroby
- określanie liczebności próby dla określenia prewalencji zakażeń
13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa
Analiza ryzyka w aspekcie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
akwakultury oraz zwierząt wolno żyjących
- jakościowa i ilościowa ocena ryzyka – przykłady zastosowań zaczerpnięte z
14:00 – 16:15 piśmiennictwa
- demonstracja modelu oceny ryzyka wprowadzenia chorób przenoszonych przez
wektory za pośrednictwem importu żywych zwierząt do Polski
II dzień
8:30 – 10:00 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń żywnościowych
10:00 – 10:15 Przerwa kawowa
10:15 – 11:45 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń żywnościowych
11:45 – 13:15 Bioasekuracja na poziomie stada, gospodarstwa i powiatu
13:15 – 14:45
14:45
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia zwierząt: system identyfikacji i
rejestracji zwierząt, ADNS, TRACES, WAHID, RASFF
Obiad
Prowadzący: Pracownicy PIWet-PIB; Pracownicy GIW
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.
www.piwet.pulawy.pl/wckp/
Download