Document

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I
9.00 – 10.30
10.30-10.45
10.45 – 12.15
12.15-12.30
12.30-14.00
14.00- 14.45
14.45- 16.15
16.15- 17.00
Prezentacja źródeł finansowania dla NGO (omówienie
programów, gdzie poszukiwać informacji)
Przerwa kawowa
Analiza przedmiotowa i podmiotowa kwalifikowalności
Beneficjenta do programu.
Partnerstwo w projektach
- poszukiwanie partnera
- bezpieczna umowa
- wspólna realizacja zadań
Przerwa
Jak przygotować skuteczny projekt zgodnie z metodyką PCM
Lunch
Skuteczne zarządzanie projektem w strukturze nieprojektowej
Skonsolidowana strategia pozyskiwania funduszy- budowa
i zarządzanie strategią
Dzień II
9.00 – 10.30
Analiza pakietu przykładowych dokumentów programowych.
10.30-10.45
10.45 – 12.15
Przerwa kawowa
Przygotowanie podstawowych założeń projektu (PZP) –Praca
warsztatowa
Przerwa
Przygotowanie struktury zarządzania projektem
Analiza ryzyka
Plan komunikacji- Praca Warsztatowa
Lunch
Struktura podziału pracy i
Harmonogram Gantta- Praca
Warsztatowa
12.15-12.30
12.30-14.00
14.00- 14.45
14.45- 16.15
16.15- 17.00
Prezentacja projektów/ Test
Download