Gorzów Wlkp - AUDIT Doradztwo Personalne

advertisement
AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.;
NIP 599-307-25-84, tel./fax + 48 95 735 17 17,
www.audit.com.pl; email: [email protected],
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
MODUŁ 1. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
1.


2.

3.



4.


5.

Znaczenie projektów oraz metodyka postępowania w zarządzaniu projektami
Jaką metodykę wybrać, co jest szczególnie ważne
Jak działać, aby być sprawnym i unikać nadmiernej biurokracji.
Etapy zarządzania projektem niezbędne dla jego efektywności
Etapy projektu oraz kroki w ramach każdego z etapów
Organizacja projektu – jak zorganizować projekt w ramach przedsiębiorstwa
Organizacja zespołu projektowego
Odpowiedzialności kierownika projektu oraz kierowników liniowych
Co robić, aby unikać konfliktów organizacyjnych w projekcie
Komunikacja w projekcie
Szczególne znaczenie komunikacji w projekcie
Jak zorganizować przepływ informacji i komunikacji w trakcie zarządzania projektem
Dokumenty, które warto stosować w zarządzaniu projektami
Dokumentacja – jakie i jaki poziom szczegółowości
MODUŁ 2. METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
1.



2.
3.
4.
5.
6.


7.
8.

Metody określania potrzeb i celów
Stawianie celów
Odpowiedni i czytelny podział prac
Budowanie planu projektu - harmonogram
Metody planowania projektu (wstępne i szczegółowe)
Metody rozwiązywania problemów oraz poznawania przyczyn problemów
Metody rozpoznawania i zarządzania ryzykiem
Twórcze metody rozwiązywania problemów
Metody podejmowania decyzji,
Metody twórczego rozwiązywania problemów,
Metoda burzy mózgów
Kreatywne myślenie i jego wpływ na zarządzanie
Metody rozwiązywania złożonych problemów.
Metoda Kepner – Tregoe jako narzędzie racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacji złożonej
MODUŁ 3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM
1.
Budowa i etapy kształtowania zespołu projektowego
Podział ról, warunki efektywnego funkcjonowania zespołu,
 Etapy kształtowania się zespołu
2. Kompetencje kierownika projektu (co powinien wiedzieć i umieć)- jego rola i relacje z kierownikiem liniowym

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Aktualnie w każdym przedsiębiorstwie realizuje się projekty małe, średnie lub duże. Ich efektywność w dużym stopniu
zależy od tego jak są wcześniej zorganizowane, a następnie zarządzane. W trakcie naszego projektu szkoleniowego
poznacie Państwo konkretne i praktyczne wskazania, jak zarządzać projektem bez względu na to, czy jest to
uruchomienie nowego kanału dystrybucji, budowa hali magazynowej, czy organizacja imprezy integracyjnej dla
pracowników. Szkolenie ma charakter w pełni praktyczny, na którym poznać można metody i narzędzia, ale jednocześnie
nabyć konkretne umiejętności. Po szkoleniu można porozmawiać z trenerem praktykiem, który postara się pomóc w
indywidualnych przypadkach i problemach.
TRENER: dr TOMASZ KOPCZYŃSKI
Specjalista i konsultant w zakresie zarządzania. Od 1997 związany z praktyką gospodarczą,
obecnie kieruje dużymi projektami biznesowymi oraz zajmuje się doradztwem w zakresie
zarządzania projektami, procesami. Od kilku lat prowadzi szkolenia w całej Polsce. Niektóre
szkolone firmy to: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Exbud S.A (obecnie Skanska), Aral
Polska, Polskie Linie Lotnicze LOT, Jota sp. z o.o. – generalny dystrybutor Shell, Wix – Filtron
sp. z o.o., Castrol, Chaffoteaux & Maury Polska sp. z o.o., LNB Poland sp. z o.o, Blue Sky
Travel, VF Polska Sp. z o.o.(Wrangler, Lee, Hero), Bank Zachodni WBK S.A., Urząd Miasta
Poznania, Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska dla Public Profits Sp. z o.o., RUCH S.A.,
Poczta Polska S.A., BAMA Polska Sp. z o.o.
Od wielu lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Katedra Systemów i
Technik Zarządzania). Prowadzi wykłady na studiach dziennych zaocznych i podyplomowych. Współpracuje z
poznańskimi uczelniami wyższymi. Od kilku lat jest wykładowcą studiów MBA (Atlanta, Georgia State University) oraz
założycielem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, nowoczesnych koncepcjach zarządzania oraz miękkich aspektach zarządzania,
a także w szkoleniach z zakresu sprzedaży i marketingu. Jest autorem i współautorem książki na temat technik
organizatorskich oraz kilkudziesięciu artykułów i referatów dotyczących nowych koncepcji zarządzania oraz marketingu.
Prywatnie: pasjonat triatlonu i aktywnych form wypoczynku.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE, CERTYFIKATY:
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów zawierających informacje dotyczące poruszanej problematyki
wraz z materiałami do ćwiczeń. Po zakończeniu uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy AUDIT Doradztwo
Personalne Sp. z o.o. potwierdzające udział w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w Gorzowie Wlkp. w naszej nowej sali szkoleniowej.
TERMINY: NABÓR OTWARTY – ZGŁOSZENIA DO 10 KWIETNIA
Planowana realizacja szkolenia:
14 -15 kwietnia (wtorek-środa) w godzinach 9.00-16.30
20 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 9:00-16:30
po pierwszej części uczestnicy otrzymają zadanie, które zostanie omówione w trzecim dniu szkolenia

CENA CAŁKOWITA / SZKOLENIE 3-DNIOWE/:
KOSZT
STANDARDOWA
1.450 PLN
PRZY ZGŁOSZENIU DO 27.03.2015 R.
1.250 PLN
PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH I WIĘCEJ OSÓB
5% RABATU od ww. cen
1. podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć 23% VAT
W cenie szkolenia zawiera się:





Szkolenie i ćwiczenia warsztatowe
Możliwość indywidualnego rozpatrzenia przypadku i problemu
Przerwy kawowe, lunche w trakcie szkolenia
Materiały szkoleniowe
Certyfikat ukończenia szkolenia
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego.
ZGŁOSZENIE – UMOWA
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać faksem na nr 095 7 117 217 lub skan na adres: [email protected]
TEMAT SZKOLENIA
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
proszę zaznaczyć X przy wybranej opcji cenowej
CENA
CENA STANDARD
1.450 PLN
CENA RABATOWA PRZY ZGŁOSZENIU DO 27.03.2015 r.
1.250 PLN
UWAGA: ZA ZGŁOSZENIE DWÓCH I WIĘCEJ OSÓB STOSUJEMY RABAT 5% OD WW. CEN
Dane firmy do faktury:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska uczestników:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tel./fax.: .........................................................
E-mail:
Oświadczam, że płatność zostanie przelana na konto: AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.,
GBS w Barlinku Oddział w Gorzowie Wlkp.; nr konta 74 8355 0009 0054 8863 2000 0001 na podstawie faktury VAT
wystawionej w dniu szkolenia, w terminie 3 dni.
Upoważniam firmę AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
………………………………………………………………….
Miejscowość, data
1.
2.
3.
………………………………………………………….
Pieczątka i podpis
Odesłanie podpisanej umowy jest warunkiem uczestnictwa w wybranym szkoleniu.
Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać faksem najpóźniej do godz. 13.00 dwa dni przed terminem szkolenia
W przypadku wycofania zgłoszenia później niż wskazano w punkcie 2 - uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 100%
wartości szkolenia.
4.
Podpisanie powyższej umowy oznacza zgodę na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych do celów marketingowych
AUDIT Doradztwo Personalne oraz zgodę na otrzymywanie drogą mailową ofert i materiałów promocyjnych firmy.
5.
Potwierdzenie nastąpi do godz. 14:00 dwa dni przed terminem organizacji szkolenia.
Download