Wykaz przedmiotów Zarządzanie

advertisement
Wykaz przedmiotów na kierunku Zarządzanie
Technologie informacyjne w praktyce
Podstawy zarządzania
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Podstawy ekonomii
Podstawy matematyki
Język obcy
BHP
Szkolenie biblioteczne
Podstawy prawa
Wychowanie fizyczne
Język obcy
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
Socjologia i społeczeństwo obywatelskie
Makroekonomia
Podstawy finansów
Praktyka zawodowa
Praktyczne aspekty zarządzania
Przedsiębiorczość
Podstawy zarządzania projektami
Mikroekonomia
Podstawy marketingu
Praktyczne zastosowanie statystyki
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Warsztaty handlowe
Podstawy rachunkowości
Seminarium dyplomowe
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Prezentacje biznesowe
Badania marketingowe
Zarządzanie jakością
Trening menadżerski
Rynek pracy
Seminarium dyplomowe
Ekologia i ochrona środowiska
Systemy informatyczne w zarzadzaniu
Analiza danych i wnioskowanie
Specjalności dyplomowania
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Innowacyjne technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie logistyką
Podstawy prawa pracy
Zarządzanie wizerunkiem organizacji
Zarządzanie projektami
Międzynarodowe metodyki zarządzania projektami
Narzędzia analizy i planowania projektów
Zarządzanie zespołem projektowym
Finansowanie projektów
Zarządzanie ryzykiem projektu
Monitoring i ewaluacja projektów
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie kompetencjami w organizacji
Trening kompetencji kulturowych
Rekrutacja i selekcja pracowników
Ocena i rozwój pracowników
Skuteczne systemy motywacyjne
Systemy IT w procesach kadrowych
Marketing i sprzedaż
Marketing w handlu i usługach
Komunikacja i PR
Narzędzia promocji
Techniki sprzedaży
E-commerce
Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami
Download