dr Małgorzata Smolarek

advertisement
Małgorzata Smolarek — doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Specjalność naukowa: przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek: marketing
i zarządzanie w zakresie: organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła m.in.
Polsko-Niemieckie Studium "Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" organizowane
przez Centrum Doskonalenia Zarządzania – CEDOZ oraz Internationale Berufsakademie
Berlin – IBA. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole HUMANITAS
w Sosnowcu, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dodatkowo współpracuje z ośrodkami
naukowymi: Społeczną Akademią Nauk w Łodzi oraz Akademią Polonijną w Częstochowie.
Autorka wielu artykułów i referatów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania
zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się
wokół zagadnień związanych z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz rolą kobiet w zarządzaniu. Jest członkiem European
Association for Security w Krakowie.
Download