workq - Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem

advertisement
Zaproszenie
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
przy Krajowej Izbie Gospodarczej
zaprasza na
spotkanie w ramach projektu „WORKQ. Kwalifikacje dla pracy”,
które odbędzie się 11 maja 2017 r., godz. 12.30
w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie.
„WORKQ. Kwalifikacje dla pracy” jest międzynarodowym projektem realizowanym z udziałem
instytucji i organizacji z Holandii, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Celem projektu jest m.in. wypracowanie
nowych metod przekazywania wiedzy i modeli nauczania w szkołach zawodowych. Innym
wyzwaniem, które podejmuje projekt, jest przekazywanie takich umiejętności i wiedzy, które są
potrzebne na rynku pracy, a także rozwój zawodowy nauczycieli szkół zawodowych.
Projekt skierowany jest do uczniów, którzy pragną poznać nowe ścieżki zdobywania kwalifikacji,
pracodawców, którzy są zainteresowani pozyskaniem wykwalifikowanych i kompetentnych
pracowników, nauczycieli, którzy chcą poznać nowe metody i modele przekazywania wiedzy
i nauczania kwalifikacji oraz instytucji kształcenia i urzędów pracy, które poszukują nowych narzędzi
przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu zawodowemu wśród młodych osób.
W trakcie spotkania:
 Przedstawimy przebieg projektu WORKQ i osiągnięte rezultaty.
 Przedstawimy model kształcenia i szkolenia zawodowego „WORKQ” dla technikum w klasie
technik budownictwa wypracowany i przetestowany w ramach projektu.
 Przedstawimy rekomendacje wynikające ze zrealizowanego testowania modelu dla instytucji
mających wpływ na system kształcenia.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 8.05.2017 r.:
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. 22 630 96 21
e-mail: [email protected]
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu
Erasmus+. Nr umowy: 2015‐1‐FI01‐KA202‐009075.
Download