2. Treść seminarium

advertisement
SEMINARIUM DYPLOMOWE I
dr inż. Marian Waldemar Brol docent
[email protected]
B1 pok.315
1.Cele seminarium
• Uzyskanie wiedzy o procesie dyplomowania na kierunku
Zarządzanie
• Nabycie umiejętności wstępnego rozeznania tematyki
pracy dyplomowej – magisterskiej.
• Uzyskanie wsparcie przy wyborze opiekuna pracy i
odpowiedniego tematu pracy.
• Opracowanie Deklaracja realizacji pracy dyplomowej i
przekazanie jej elektronicznie i fizycznie do
kompetentnych osób.
• Opracowanie i zaprezentowanie w grupie seminaryjnej
tematu, celu i zakresu treści swojej pracy magisterskiej.
2. Treść seminarium
•
•
•
•
Procedura dyplomowania na kierunku Zarządzanie
Obszary tematyczne prac magisterskich na kierunku Zarządzanie.
Ogólne wymagania dotyczące pracy magisterskiej
Zakresy tematyczne tematów prac magisterskich i potencjalni
opiekunowie.
• „Deklaracja realizacji pracy dyplomowej” i sposobu jego przesłania
do kompetentnych jednostek organizacyjnych.
• Prezentacja wizualna tematu celu i struktury treści pracy
dyplomowej ok. 10 slajdów.
3. Literatura
• Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz, Przewodnik dla piszących prace
magisterskie w zakresie zarządzania, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2011
• Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji
(magisteria, doktoraty, habilitacje), Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz-Gdansk 2003.
• Urban S., Ładonski W., Jak napisać dobra pracę magisterską,
wydanie czwarte uzupełnione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
• A.Kaszynska, Jak napisać i z sukcesem obronić prace dyplomowa
ebook Wyd. Złote myśli 2008
Warunki zaliczenia
• Opracowanie dokumentu „Deklaracja realizacji pracy dyplomowej”
zaakceptowanego przez opiekuna pracy (promotora) i prowadzącego
Seminarium (wersja tzw. papierowa).
• Zaprezentowanie tematu, celu i struktury pracy na Seminarium ( na
ok. 10 slajdach).
• Obecność na zajęciach min 4 obecności.
Procedura dyplomowania
1. Seminarium I:
• Wybór tematu i promotora
• Złożenie deklaracji elektronicznej i papierowej przed końcem
pierwszego semestru ( wersja papierowa - prowadzący seminarium
oraz wersja elektroniczna - www.ioz.pwr.wroc.pl)
2. Zatwierdzenie deklaracji na Radzie Wydziału
3. Modyfikacja tematu, zmiana promotora do końca 2 tygodnia
ostatniego semestru studiów (mgr inż. Anna Łazor)
4. Semestr II:
• Kurs praca dyplomowa I – współpraca z promotorem
5. Semestr III:
• Seminarium dyplomowe II
• Kurs praca dyplomowa II ( warunek zaliczenia złożenie pracy
dyplomowej do oceny promotora)
Procedura dyplomowania
6. Złożenie pracy do recenzji
7. Obrona pracy na egzaminie dyplomowym
Download