Metody miękkich technik obliczeniowych na rynku finansowym

advertisement
Metody miękkich technik obliczeniowych na rynku finansowym
Prowadzący: dr Aleksandra Rutkowska
Tematem seminarium są zastosowania „miękkich obliczeń” w analizie rynków
finansowych. Seminarium obejmuje problem modelowania zależności na
rynkach finansowych oraz analizę danych w tym w analizę szeregów czasowych
i ich predykcję. Pod pojęciem miękkich obliczeń (określanych również
terminem „soft computing”, niekiedy „inteligentnych obliczeń”) rozumie się
zespół technik obliczeniowych wykorzystujących teorie zbiorów rozmytych
oraz inspiracje biologiczne (algorytmy ewolucyjne, rojowe, sieci neuronowe).
Wymagania:
zainteresowanie tematyką seminarium;
umiejętność dotrzymywania terminów;
podstawy matematyki finansowej i programowania w dowolnym języku.
Download