Informatyka licencjacka Multimedia i Grafika Komputerowa

advertisement
ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk
tel. 58 323 89 10, fax 58 323 89 25
e-mail: [email protected]
www.wsb.pl/gdansk
Informatyka licencjacka
Multimedia i Grafika Komputerowa niestacjonarne
studia I stopnia
Semestr
I
II
III
IV
V
Przedmiot
Analiza matematyczna
Architektura systemów
komputerowych
Matematyka dyskretna
Programowanie
komputerów
Systemy operacyjne
Algebra liniowa
Bazy danych
Elementy prawa
Język obcy
Metody efektywnego
uczenia się i pisania prac
projektowych
Rachunek
prawdopodobieństwa
Sieci komputerowe
Algorytmy i struktury
danych
Analiza systemów
informatycznych
Język obcy
Statystyka
Fotografia cyfrowa i
Video
Urządzenia technik
multimedialnych
Grafika i multimedia
Projektowanie systemów
informatycznych
Seminarium
Zaawansowane bazy
danych
Oprogramowanie
multimedialne
Rysunek elektroniczny
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru
Seminarium
Serwery baz danych
Sztuczna inteligencja
Praktyki
Punkty ECTS
6
6
6
6
6
6
6
4
1
3
6
4
5
5
4
4
6
6
5
6
1
6
6
6
3
3
1
6
6
6
VI
Złożoność obliczeniowa
Podstawy socjologii
Przedmiot do wyboru
Seminarium
Przygotowanie studenta
do rynku pracy
Projektowanie stron www
Organizacja
przedsięwzięć
multimedialnych
5
6
3
6
3
6
6
Download