Wykaz grup z seminarium z internetowych baz danych

advertisement
Wykaz grup z seminarium z internetowych baz danych
L.p.
8
28
3
4
14
19
5
9
18
26
23
31
6
7
16
10
12
29
30
33
15
2
21
27
22
24
17
11
13
1
32
37
34
20
25
35
36
indeks
6217
1929
6187
6188
6229
6260
6205
6219
6257
6286
6280
6324
6208
6215
8819
6220
6227
6305
6309
6364
2718
6174
6271
6288
5248
5251
5220
6222
6228
6173
6330
6346
6365
6266
6282
6342
6345
Uwaga:
+
?
puste miejsce
konkretna data
Numer projektu
?
?
1
1
2
2
4
5
5
8
13
13
14
14
16
7
7
9
9
9
11
11
17
17
?
?
3
6
6
12
12
12
10
10
10
15
15
Seminaria
+
+
+
+
?
?
+
+
+
+
+
+
?
08.01.05
08.01.05
08.01.05
08.01.05
08.01.05
08.01.05
08.01.05
08.01.05
08.01.05
11.12.04
11.12.04
11.12.04
11.12.04
11.12.04
11.12.04
11.12.04
11.12.04
22.01.05
22.01.05
22.01.05
22.01.05
22.01.05
seminarium zaliczone
brak obecności podczas wyznaczonego seminarium
brak bieżących danych o studencie
data wystąpienia całego zespołu projektowego
Tematy każdego wystąpienia trwającego 25 min na całą grupę-poszczególne podtematy dotyczące
wykonywanego projektu należy podzielić na członków grupy projektowej:
1. Przedstawienie koncepcji bazy danych (omówienie powiązań między tabelami oraz
algorytm poszczególnych zapytań)
2. Przedstawienie części połączeniowej z bazą danych (omówienie połączenia z bazą danych
oraz zapytania SQL wstawiane w programie jako parametry funkcji pakietu PHP)
3. Przedstawienie koncepcji i projektu formularzy bazy danych.
W przypadku nieobecności w danym dniu termin seminarium przepada – nieusprawiedliwiona
nieobecność oznacza automatyczne nie zaliczenie seminarium.
Download