rozwój i wykorzystanie kryminalistycznych baz danych

advertisement
CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI
Źródło: http://clk.policja.pl/clk/aktualnosci/127251,Seminarium-Rozwoj-i-wykorzystanie-kryminalistycznych-baz-danych.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 03:40
Strona znajduje się w archiwum.
SEMINARIUM „ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE
KRYMINALISTYCZNYCH BAZ DANYCH”
W dniu 31 maja br. w budynku KGP przy ul. Domaniewskiej odbyło się seminarium pt. „Rozwój i
wykorzystanie kryminalistycznych baz danych”.
Podczas seminarium pracownicy Zakładów Biologii i Daktyloskopii CLKP przedstawili wykłady z zakresu funkcjonowania i
wykorzystania bazy danych DNA i AFIS w Polsce, międzynarodowej wymiany informacji oraz stanu prac nad realizacją
Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018 w obarze bazy DNA i systemu AFIS.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download