Generuj PDF - Szkoła Policji w Słupsku

advertisement
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło: http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/71542,Narada-kryminalistyczna-i-prysznic-DNA.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 18:28
NARADA KRYMINALISTYCZNA I "PRYSZNIC DNA"
Narada służbowa poświęcona okresowej ocenie funkcjonowania komórek służby
kryminalnej Policji za 2011 rok zakończyła się w Poznaniu-Kiekrzu. W naradzie udział wzięli przedstawiciele
Biura Kryminalnego KGP, Naczelnicy Wydziałów Kryminalnych i Dochodzeniowo-Śledczych oraz przedstawiciele
szkół policyjnych. Szkołę Policji w Słupsku reprezentował w naradzie wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej
podkom. Przemysław Kaczorowski.
W trakcie narady omówiono między innymi: stan prac legislacyjnych związanych ze zmianami prawa karnego materialnego,
procesowego i innych praw istotnych dla dokonywania czynności dochodzeniowo-śledczych, efekty funkcjonowania komórek
techniki kryminalistycznej, aktualnego stanu i skuteczności działań Policji w zakresie poszukiwania osób zaginionych,
efektywności działań Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej.
W naradzie udział wziął również przedstawiciel Policji niemieckiej Eckhard Strobel doradca ds. bezpieczeństwa z Landu
Brandenburgii, który zaprezentował uczestnikom odprawy nowatorski system zabezpieczania mienia przed kradzieżą tak
zwany „prysznic DNA”.
System zaczyna być powszechnie stosowany na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Polega na montowaniu, na
przykład w pojazdach, urządzeń zawierających sztuczne DNA, które w momencie kradzieży rozpylane jest na sprawcy, który
„oznaczony” drobinami sztucznego DNA staje się łatwym do ustalenia dla organów ścigania. Szerzej o tej nowatorskiej
metodzie napiszemy w jednym z najbliższych numerów „Przeglądu Prewencyjnego” - czasopisma wydawanego w słupskiej
Szkole Policji. O jednym z praktycznych zastosowań "prysznica DNA" można przeczytać tutaj.
Jednym z elementów narady była także wizyta na stadionie piłkarskim Lecha w Poznaniu gdzie zgromadzonym
zaprezentowano stanowisko kierowania i zarządzania bezpieczeństwem na obiekcie.
Odprawę zakończyło podsumowanie efektywności działania Policji za rok 2011 oraz wyznaczenie zadań do realizacji na rok
2012, w szczególności związanych z odbywającym się w Polsce EURO 2012.
(26.03.2012)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download