Generuj PDF - Policja.pl

advertisement
POLICJA.PL
Źródło:
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/wiadomosci-z-wojewodzt/83157,Wizyta-ministra-w-komendzie-w-Sochaczewie.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 22:06
Strona znajduje się w archiwum.
WIZYTA MINISTRA W KOMENDZIE W SOCHACZEWIE
Wiceminister Spraw Wewnętrznych Michał Deskur wraz z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim
Policji mł. insp. Rafałem Batkowskim i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp.
Januszem Stępniakiem złożyli wizytę w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie.
Dzisiaj przed południem siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie odwiedzili Wiceminister Spraw Wewnętrznych
Michał Deskur w towarzystwie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Rafała Batkowskiego oraz
Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Janusza Stępniaka.
Wizyta miała bezpośredni związek z pracami zespołu powołanego przez szefa MSW nad programem standaryzacji komend i
komisariatów oraz planem budowy nowej komendy w Sochaczewie. Gości podejmował Komendant Powiatowy Policji insp.
Janusz Patury, wspólnie z Burmistrzem Piotrem Osieckim oraz wicestarostą Januszem Ciura. Komendant powiatowy
przedstawił warunki pracy sochaczewskich mundurowych. Pokazał wizytującym gościom areszt, dyżurkę oraz pokoje, gdzie
policjanci wykonują swoje codzienne obowiązki. Zaproszeni goście zgodnie wyrazili zdanie, że obecna siedziba nie spełnia
odpowiednich standardów pracy funkcjonariuszy, a plan budowy nowej komendy jest niezbędny, ponieważ poprawienie
warunków pracy policjantów, jak również miejsc, gdzie przyjmowani są interesanci jest naszym wspólnym priorytetem.
Wspomniany Zespół wdroży program standaryzacji komend i komisariatów Policji oraz będzie sprawował nadzór nad jego
realizacją. Przewodniczącym zespołu jest Michał Deskur, podsekretarz stanu w MSW. Program standaryzacji zakłada
systematyczną poprawę jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.
Program będzie realizowany w latach 2013-2015. W wyniku realizacji programu ma powstać jednolity standard pomieszczeń,
w których obywatele zgłaszają swoje sprawy oraz stanu technicznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz
komisariatów policji. Takich jednostek Policji jest w kraju najwięcej, tu pracuje większość, bo 75 procent policjantów i
pracowników cywilnych, a za ich pośrednictwem obywatele mają najczęstszy kontakt z Policją. Stąd potrzeba standaryzacji
infrastruktury komend powiatowych, miejskich i rejonowych policji jest najpilniejsza.
(źródło: KWP w Radomiu)
Ocena: 3/5 (2)
Tweetnij
logistyka i wyposażenie
Download