komenda stołeczna policji podziękowania dla dawców krwi

advertisement
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/4565,Podziekowania-dla-dawcow-krwi.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 23:25
Strona znajduje się w archiwum.
PODZIĘKOWANIA DLA DAWCÓW KRWI
Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji składa serdeczne
podziękowania wszystkim policjantom Komendy Stołecznej Policji oraz redaktorowi Marcinowi
Gałuszce z Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, za szybką reakcję na nasz apel, dotyczący
potrzeby oddania dużej ilości krwi niezbędnej do ratowania życia naszej koleżanki sierż. Iwony
Smolińskiej, która w dniu 11 października uczestniczyła w wypadku drogowym, w którym doznała
ciężkich obrażeń ciała.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download