ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Czym się zajmujemy

advertisement
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Czym się zajmujemy?
Przeprowadzanie badań psychologicznych w ramach doboru do Policji i
wewnątrz Policji .
Opracowywanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi .
Współuczestnictwo w diagnozowaniu środowiska pracy.
Rozpowszechnianie dobrych praktyk z obszaru zarządzania zasobami
ludzkimi.
Jak przygotować się do badania psychologicznego ?
W ramach procedury postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji są
przeprowadzane badania psychologiczne testem MultiSelect.
Ich celem jest określenie predyspozycji kandydata do pełnienia służby
w Policji.
Badanie takie składa się z dwóch części:
1.
Testu MultiSelect wykonywanego na komputerze.
2.
Wywiadu przeprowadzanego przez psychologa.
Wykonywanie testu może trwać ok. 2 godzin, następnie po przerwie
prowadzone są rozmowy. W sytuacji dużej liczby kandydatów do badania
oczekiwanie na wywiad z psychologiem może się wydłużyć, w związku z
czymś warto wziąć ze sobą prowiant.
Rady dla kandydatów:

Przyjdź na badanie wypoczęty, w dobrej kondycji psychofizycznej!

Nie przychodź na badanie (lepiej ustal inny termin), jeżeli w ciągu 24
godzin przed przystąpieniem do badania spożywałaś / spożywałeś
alkohol lub inne środki o podobnym działaniu m.in. leki, środki
odurzające.
 Bądź szczery, bądź sobą i zachowaj optymizm!
 Weź ze sobą długopis i dobry humor.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards