Specjalista w Wydziale Strategii Personalnej Departamentu

advertisement
Specjalista w Wydziale Strategii Personalnej Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ogłasza rekrutację na stanowisko Specjalista w
Wydziale Strategii Personalnej Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
Opracowywanie i wdrażanie narzędzi/ projektów/ procesów z zakresu szeroko pojętego HRM (opisy
stanowisk, systemy motywacyjne, ścieżki karier, rozwój talentów, etc.);
Projektowanie i aktualizacja wymogów kompetencyjnych dla poszczególnych grup zawodowych;
Projektowanie systemu ocen pracowniczych, monitoring funkcjonowania SOP;
Prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji;
Współtworzenie systemów motywacyjnych;
Doskonalenie obecnych rozwiązań HR.
Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenia wyższego, preferowane: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia;
co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w dziale personalnym dużej
firmy lub agencji doradztwa personalnego;
praktycznych umiejętności w zakresie budowania planów rozwojowych pracowników, planowania
sukcesji i ścieżek karier pracowników oraz zarządzania procesem pracowniczych ocen okresowych;
doświadczenia w implementacji polityki rozwojowej (np. SOP, ścieżki kariery zawodowej, programy
rozwoju talentów);
znajomości narzędzi diagnostycznych badania kompetencji pracowników;
znajomości metod i technik rekrutacji;
umiejętności planowania i organizowania, wyznaczania i realizowania celów;
znajomości programów MS Office;
sumienności i dokładności;
wysokiej kultury osobistej;
bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności współpracy w zespole.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert (CV, list motywacyjny) z dopiskiem
Specjalista w Wydziale Strategii Personalnejdo dnia 19 września 2011 r. na adres:PSE Operator
S.A. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziornalub e-mail: [email protected] pełną dyskrecję w trakcie
i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.PSE Operator S.A. zastrzega sobie prawo do
kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez PSE Operator S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,
Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
Download