ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE czyli

advertisement
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
czyli nowoczesne procesy i narzędzia HR
Termin:
16listopad 2017r.
Miejsce szkolenia:
Katowice, Best Western Premier Hotel Forum Katowice,
ul. Bytkowska 1a
http://www.bestwesternkatowice.pl
Cena:
499 zł + 23% VAT
Cena specjalna:
450,00 zł + 23% VAT
Cena specjalna dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby.
Cena z noclegiem:
699,00 zł + 23% VAT
Cena zawiera nocleg w pokoju 1 osobowym w przeddzień szkolenia
ze śniadaniem
„Organizacja podejmuje działania personalne nie po to, by zminimalizować słabości, lecz
po to, by zmaksymalizować tkwiące w ludziach siły.” /Peter F.Drucker/ W związku
z bardzo szybkim rozwojem gospodarki rynkowej (organizacje bez granic, spłaszczenie
struktur, komunikacja wirtualna) sukcesywnie od lat 90-tych XX wieku zmienia się aparat
narzędziowy zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z elementów w dziedzinie HR,
który uległ największej ewolucji są dla przykładu procedury i narzędzia ds. rekrutacji
i selekcji, zmieniła się idea ocen okresowych pracownika, a w konsekwencji sposób
i możliwości ich wykorzystywania. Szkolenie ma na celu przedstawienie i omówienie
współczesnych narzędzi HR, które można wykorzystać w całym procesie zarządzania
zasobami ludzkimi. Formularze i narzędzia zostały opracowane na podstawie analizy
przykładów z działalności działów HR i Rozwoju różnych organizacji świadomych roli
zarządzania zasobami ludzkimi w działaniu całego przedsiębiorstwa. Ludzie, to
wyjątkowy i najważniejszy kapitał organizacji, a inwestycja w „zasoby ludzkie” jest
wysoce opłacalna. Od jakości zasobów ludzkich: kompetencji, zaangażowania, poczucia
identyfikacji z firmą, umiejętności współpracy zależy dziś być albo nie być każdej
organizacji. Nie ma przedsiębiorstwa bez dobrych ludzi.
CELE SZKOLENIA

tworzenie programów wdrożenia nowych pracowników do firmy

zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi
zarządzania zasobami ludzkimi

poznanie zasad budowania profili kompetencyjnych

zapoznanie się z zaletami wprowadzenia i funkcjonowania systemu ocen
okresowych w organizacji

jak wykorzystać wewnętrzny PR do budowania motywacji pracowników

poznanie praktycznych wskazówek dotyczących wszystkich zagadnień
dotyczących tematyki zarządzania działami HR i rozwoju w przedsiębiorstwie:
rekrutacja i selekcja, rozwój, motywowanie, ocenianie

uświadomienie sobie wagi planowania i przeprowadzania tzw. ewaluacji szkoleń
w celu podniesienia ich efektywności

poznanie głównych narzędzi rozwojowych dostępnych na rynku
PROGRAM SZKOLENIA
1. Struktura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
• strategie ZZL – modele polityki personalnej
• współczesny cel zarządzania zasobami ludzkimi
• HR jako strategiczny partner biznesowy – ewaluacja znaczenia polityki personalnej
-
employer branding
-
HR Biznes Partner – nowa rola i stanowisko
• funkcje działu personalnego
• ZZL oparte na kompetencjach
-
czym są kompetencje, jak je mierzyć i rozwijać
-
uniwersalny profil kompetencyjny będący podstawą wszystkich procesów HR
2. Dobór pracowników
• etapy procesu rekrutacji
• źródła rekrutacji
-
w rekrutacji wewnętrznej
-
w rekrutacji zewnętrznej
• techniki doboru personelu – metody selekcji
-
analiza CV
-
rozmowa rekrutacyjna
-
testy (wiedzy i osobowości)
-
social media – grywalizacja i crowdsourcing
3. Szkolenia i rozwój pracowników
• cykl uczenia się osób dorosłych
• cykl szkoleniowy w organizacji
-
projektowanie planu szkoleń
-
realizacja planu szkoleń
-
ewaluacja i ocena efektywności szkoleń
• inne metody rozwoju pracowników
4. Motywowanie pracowników
• czynniki motywacyjne zapewniające wysoki poziom motywacji pracowników, które
powinny być uwzględniane we współczesnych systemach motywacyjnych
• wynagrodzenia i premiowanie
• pozafinansowe systemy motywacyjne
5. Ocenianie pracowników
• czym jest ocena pracownicza
• cele efektywnego oceniania
• etapy projektowania systemu ocen okresowych
• funkcje oceny
• sposoby prowadzenia rozmów oceniających
• zasady komunikacji w trakcie rozmowy
• pułapki psychologiczne w ocenie
- warunki obiektywnej oceny
• techniki radzenia sobie z obiekcjami
• samoocena a ocena przełożonego – szukanie konsensusu w przypadku rozbieżności
6. Podsumowanie
• mój plan działań na przyszłość
METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
• wykład z wykorzystaniem prezentacji PP (20%)
• analiza przypadku
• gry zespołowe i ćwiczenia grupowe
• dyskusje na forum
• kwestionariusze
• mini filmiki szkoleniowe
WYKŁADOWCA
AGNIESZKA OLEJNIK
Dyplomowany trener biznesu, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, doradca projektów HR i rozwoju pracowników, coach
wizerunku
zawodowego.
Absolwentka
wydziału
Neofilologii
Uniwersytetu
Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej
o specjalności coach i trener biznesu. Posiada dyplom Francuskiej Szkoły Stylizacji
i Budowania Wizerunku w Krakowie. Ekspert merytoryczny i współautor platformy
internetowej w dziedzinie rozwiązań rekrutacyjnych INSPEO.
Od ponad 14 lat zajmuje się sprawami rozwoju personelu w zakresie motywowania,
rekrutacji, szkoleń, systemów rozwoju pracowników tj.: oceny okresowe, systemu
premiowe, systemy budowania identyfikacji pracowników z firmą – wizerunek
pracownika, wewnętrzny PR.
Od 2004 roku trener szkoleń miękkich, wykładowca, doradca zawodowy i wizerunkowy,
ekspert w dziedzinie ZZL. Zrealizowała ponad 10 tysięcy godzin szkoleniowych,
najważniejszymi klientami są m.in.:
CHI Polska (coffeeheaven)- sieć kawiarni (aktualnie Costa Coffee), Pijalnie Wedel Polska,
5aSec Polska – międzynarodowa sieć pralni, Metsa Tissue – skandynawski producent
wyrobów papierowych, Glitter Polska – międzynarodowa sieć sklepów z biżuterią
i dodatkami do włosów, Cyfrowy Polsat - Uniwersytet Jagielloński (Wszechnica UJ),
Blycolin Polska – usługi dla hoteli, Opek Polska (obecnie Fedex Polska), Reporter Young
– ogólnopolska sieć sklepów odzieżowych dla dzieci i młodzieży, Małopolski Inspektorat
Służby Więziennej, Tauron Polska, Mall Sp. zo.o., Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Polska Agencja Rynku Rolnego.
W CENIE SZKOLENIA UWZGLĘDNIONO
8 h dydaktycznych zajęć, wsparcie poszkoleniowe trenera, poradnik/podręcznik
dokumentujący przekazaną wiedzę w bardzo praktycznej formie, materiały pomocnicze,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.
Zapewniamy opiekuna z ramienia Centrum Szkoleń LIDERAP, który jest zawsze do
Państwa dyspozycji podczas trwania szkolenia.
Godziny zajęć:
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:00
Download