zarzadzanie-projektami-teoria-sciaga

advertisement
Sciaga z zagadnien teoretycznych dot. przedmiotu zarzadzanie projektami ekonomicznymi i
organizacyjnymi UEk Krakow prof pirkarz
Projekt: -w szerokim znaczeniu jest: 1) modelem będącym usprawnieniem (modernizacją)
określonego obiektu lub systemu 2) rozwiązaniem bazowym (innowacją) stanowiącym wytwór o
nowatorskiej formie i konstrukcji, który umożliwia realizację zamierzonego przedsięwzięcia jako
zadania inwestycyjnego, operacyjnego, publicznego W tym ujęciu projekt to przedsięwzięcie
kompleksowe, którego częściami składowymi są: a)opracowania studialne b)modele (projekty
modelowe) c)dokumentacja rozwiązań użytkowych d)efekty rzeczowe - w wąskim znaczeniu
projekt może być rozumiany jako praca analityczno- badawcza, koncepcja budowy i
funkcjonowania jakiegoś systemu, dokumentacja techniczna, program, plan działania. W tym
znaczeniu projekt nie obejmuje efektów rzeczowych. Program: 1)plan ramowy, strategia 2)tok
działania, ciąg czynności 3)zbiór projektów związanych celami kierunkowymi, jako priorytetami
Zakres koncepcji zarządzania projektami jest bardzo szeroki. Z jednej strony jest on określony przez
prace przygotowawczo-wdrożeniowe, z drugiej zaś przez metodologię badań (prac badawczoprojektowych) W definiowaniu pojęcia zarządzanie projektami można zastosować formułę
systemową, którą określimy następującymi wyróżnikami: cele i zakres przedsięwzięć planowanie
organizacja zespołów projektowych efektywność przedsięwzięcia technika wdrożenia projektu
kontrola przebiegu procesu projektowania i prac wdrożeniowych Cechy projektu: jednokrotne
przedsięwzięcie, działanie specyficzne, skorelowane ze specyfikacją przedsiębiorstwa, złożone,
specyficznie zorganizowane, ograniczone Typy projektów: identyfikacyjne: prezentacja stanu
dowolnego obiektu, procesu, zjawiska diagnostyczne: ekspertyzy, analizy prognostyczne: opinie,
przewidywania, wstępne i ostateczne decyzje Rodzaje projektów: badawcze: prace naukowe,
doświadczalne i rozwojowe techniczne: bardzo często są rozwinięciem projektów badawcz
Projekt:
-w szerokim znaczeniu jest:
1) modelem będącym usprawnieniem (modernizacją) określonego obiektu lub systemu
2) rozwiązaniem bazowym (innowacją) stanowiącym wytwór o nowatorskiej formie i konstrukcji,
który umożliwia realizację zamierzonego przedsięwzięcia jako zadania inwestycyjnego,
operacyjnego, publicznego
W tym ujęciu projekt to przedsięwzięcie kompleksowe, którego częściami składowymi są:
a)opracowania studialne
b)modele (projekty modelowe)
c)dokumentacja rozwiązań użytkowych
d)efekty rzeczowe
- w wąskim znaczeniu projekt może być rozumiany jako praca analityczno-badawcza, koncepcja
budowy i funkcjonowania jakiegoś systemu, dokumentacja techniczna, program, plan działania. W
tym znaczeniu projekt nie obejmuje efektów rzeczowych.
Program:
1)plan ramowy, strategia
2)tok działania, ciąg czynności
3)zbiór projektów związanych celami kierunkowymi, jako priorytetami
Zakres koncepcji zarządzania projektami jest bardzo szeroki. Z jednej strony jest on określony przez
prace przygotowawczo-wdrożeniowe, z drugiej zaś przez metodologię badań (prac badawczoprojektowych)
W definiowaniu pojęcia zarządzanie projektami można zastosować formułę systemową, którą
określimy następującymi wyróżnikami:
--cele i zakres przedsięwzięć
--planowanie
--organizacja zespołów projektowych
--efektywność przedsięwzięcia
--technika wdrożenia projektu
--kontrola przebiegu procesu projektowania i prac wdrożeniowych Cechy projektu: jednokrotne
przedsięwzięcie, dzi
(…)
… klasyfikacji, 4.zasada komplementarności, 5.zasada podejścia systemowego, 6.zasada
systematyczności, 7.zasada podejścia sytuacyjnego, 8.zasada wykorzystywania inwencji
projektantów, 9.zasada wykonalności, 10.zasada kontroli
…
… do zakończenia działalności operacyjnej. Obejmuje 2 przedziały:
I) przedział przedrealizacyjny
1)faza prac analityczno-badawczych - identyfikacja stanu faktycznego, diagnoza i programowanie
zmian
2)faza planowania przebiegu i zasobów projektu - spełniane są funkcje przygotowawcze do
realizacji projektu: planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego, przygotowanie studium
wykonalności inwestycji, organizacja…
… (implementacja) - wprowadzanie w życie rozwiązań teoretycznych i modelowych, a przede
wszystkim projektów użytkowych; podstawowe funkcje tej fazy to: planowanie wykonawcze i
organizacja wdrożenia, realizacja inwestycji, rozruch i eksploatacja wstępna
6)faza operacyjna - proces pełnej eksploatacji systemu
Studium wykonalności inwestycji - analiza techniczno-ekonomiczna celowości i możliwości
realizacji projektu…
… celów badania
c)ustalenie zbioru determinant dziedziny badań (czyli parametrów i charakterystyk)
d)konceptualizacja i operacjonalizacja determinant dziedziny badań (konceptualizacjaformułowanie pojęć; operacjonalizacja- wyjaśnianie istoty danego pojęcia)
e)określenie kontekstu dziedziny badań (jest to jej tło i uzupełnienie)
f)przygotowanie prezentacji wyników badań
3)metody i techniki szczegółowe…
zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami - wykłady prof. Adam Stabryła
Planowanie przebiegu i zasobów projektu
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Istota zarzadzania projektami
Istota zarządzania projektami - Projekty organizacyjne
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download