Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

advertisement
Specjalność
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wybieram „zarządzanie projektami” bo…
• to jedna z najdynamiczniej rozwijających się
specjalności w dziedzinie zarządzania
• coraz więcej firm przechodzi od tradycyjnych
struktur działania na rzecz działalności w
oparciu o projekty
• na rynku jest deficyt wykwalifikowanych
kierowników projektów
• Unia Europejska wymaga, aby projekt był
zarządzany przez certyfikowanego project
managera
• każda organizacja (przedsiębiorstwa różnych
branż, własna firma, organizacje non-profit,
firmy konsultingowe) potrzebuje kierowników
projektów
CERTYFIKAT IPMA STUDENT dla Absolwentów Wydziału Zarządzania UEP
Project manager ciągle poszukiwany na rynku pracy
liczba ofert pracy
związanych z zarządzaniem
projektami
(project manager – 552,
kierownik projektu – 552,
lider projektu – 1714,
menedżer projektu – 564
w dniu 16.11.2015 r.) w
najpopularniejszym polskim
portalu Pracuj.pl
Model kształcenia – Kim zostaniesz?
I stopień studiów
II stopień studiów
• Project manager (dla projektów
o małej skali)
• Menedżer portfela projektów
• Specjalista ds. zarządzania
projektami
• Project manager (dla projektów
o dużej skali)
• Uczestnik zespołu projektowego
• Przedsiębiorca
• Kierownik biura projektów
• Konsultant ds. zarządzania
projektami
• Przedsiębiorca
Jakie umiejętności rozwijamy?
I stopień
• Planowanie projektu
• Tworzenie i zarządzanie zespołem projektowym
• Realizacja projektu
• Kontrola projektu
• Finansowanie projektu
• Komunikowanie w projekcie
• Radzenie sobie z trudnymi zdarzeniami w projekcie
• Wykorzystanie MS Project w zarządzaniu projektami
• Budowanie własnego potencjału kierownika projektu
Jakie umiejętności rozwijamy?
II stopień
• Budowanie i zarządzanie portfelem projektów
• Wykorzystanie zwinnych metodyk zarządzania projektami
• Zarządzanie kompetencjami zespołów projektowych
• Zarządzanie ryzykiem w projektach
• Korzystanie z najpopularniejszych platform open-source w
zarządzaniu projektami
• Budowanie organizacji projektowej
• Kształtowanie umiejętności doradczych z zakresu zarządzania
projektami
• Tworzenie dokumentacji projektu
Przedmioty specjalnościowe – I stopień
Semestr 4
Planowanie i organizowanie projektu
Metody zarządzania projektami
Kierowanie zespołem projektowym
Semestr 6
Lider zespołu projektowego
Biznes plan
Zamknięcie projektu
Analiza opłacalności projektu
Do wyboru
Zarządzanie projektem
Zarządzanie ryzykiem projektu
międzyorganizacyjnym
Wspomaganie zarządzania projektem przez
Zarządzanie zespołem
MS Project
wielokulturowym
Komunikowanie w projekcie
Zarządzanie projektem personalnym
Dojrzałość projektowa organizacji
Do wyboru
Prawne uwarunkowania zarządzania
Kształtowanie potencjału kierownika projektu
projektem
Projektowanie usprawnień organizacyjnych
Zarządzanie konfliktem i kryzysem
Zarządzanie projektem zmiany
Zarządzanie budżetem projektu
Semestr 5
Przedmioty specjalnościowe – II stopień
Semestr 2
Zwinne metodyki zarządzania projektami
Podejście systemowe w zarządzaniu
projektami
Semestr 3
Zarządzanie portfelem projektów
Do wyboru
Zarządzanie kompetencjami zespołów
projektowych
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie jakością projektu
Wykorzystanie Strategicznej Karty
Wyników w zarządzaniu projektami
Semestr 4
Organizacja projektowa
Informatyczne narzędzia open-source w
zarządzaniu projektami
Ratowanie projektów zagrożonych
Doradztwo w zarządzaniu projektami
Do wyboru
Finansowanie portfela projektów
Ryzyko w projektach
międzyorganizacyjnych
Projekty partnerstwa publicznoprywatnego
Zarządzanie projektem marketingowym
Specjalność projektowaliśmy z
praktykami i dla praktyków!!!
Treści programowe zaproponowane przez project
managerów najlepszych polskich przedsiębiorstw
Przygotowanie do zdobycia najpopularniejszych na
świecie profesjonalnych certyfikatów z zakresu
zarządzania projektami (PMI, IPMA)
Zajęcia z doświadczonymi kierownikami projektów
Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego
prof. dr hab.
Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw UEP
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP
dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP
dr Paweł Bartkowiak
dr Maciej Brzozowski
dr Tomasz Kopczyński
dr Maja Sajdak
dr Michał Młody
Doktoranci:
mgr Adam Weinert
mgr Maciej Koszel
mgr Daniel Weidemann
Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Sekretariat:
pok. 322A (Gmach Główny,
boczne skrzydło),
tel. +48 (61) 856 94 32
(w dni robocze od 7.00 do 15.00)
e-mail: [email protected]
http://www.kzs.ue.poznan.pl
Tu znajdziesz info o
naszych
konsultacjach i
aktualnościach
Download