Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krajowej Sieci Informacji o

advertisement
Stanisław Tworek, Wiesław Król
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji
o Bioróżnorodności
Al. Mickiewicza 33
31-120 Kraków
Warszawa 2008
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
Prace realizowane w 2008 r.
•
•
•
•
•
•
•
Gromadzenie danych w formie analogowej
Digitalizacja danych
Udział w pracach Akcji Carpatica
Badania terenowe
Zmiana standardu danych
Konsultacja możliwości naukowego wykorzystania danych
Promocja KSIB
W pracach związanych z gromadzeniem
danych, ich digitalizacją i udostępnianiem
w ramach KSIB wzięło udział łącznie 6 osób.
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
Akcja Carpatica
Dane z punktu obrączkowania ptaków
,,Carpatica’’ www.carpatica.krak.pl
 10 sezonów (1998-2007)
 99 gatunków
 39 975 rekordów


Dane z sezonu 2008 w formie
analogowej
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
Akcja Carpatica
W sezonie 2007 dwa punkty
obrączkowania ptaków
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
Ptaki w Bieszczadach

Dane zbierane w ramach badań
inwentaryzacyjnych gminy Cisna
w latach 2007-2008
www.iop.krakow.pl/karpaty



Metoda transektowa i punktowa
83 gatunków
1046 rekordów
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
Ptaki w Gminie Cisna – organizacja danych przestrzennych
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
Stan aktualny

Krajowa Sieć Obszarów Chronionych
rośliny – 9850 rekordów (1059 gatunków)
zwierzęta – 6476 rekordów (562 gatunki)

Trzmiele i Motyle Karpat
10149 rekordów (113 gatunków)

Płazy i Gady Polski
3752 rekordy (27 gatunków)

Gatunki Obce w Polsce
rośliny – 61 rekordów (61 gatunków)
zwierzęta – 171 rekordów (61 gatunków)
Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
Stan aktualny
Akcja Carpatica
99 gatunków, 39975 rekordów
Ptaki w Gminie Cisna
83 gatunki, 1046 rekordów
Łącznie:
6 katalogów
71 480 rekordów
Dziękuje za uwagę
Download