konkurs choroby wewnętrzne - Wielkopolskie Centrum Onkologii

advertisement
Poznań, 30.09.2016 r.
WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE
ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W ZAKRESIE CHOROBY WEWNĘTRZNE
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie informuje, że w
dniu 30 września 2016r odbył się konkurs ofert na udzielanie zamówienia na
świadczenia zdrowotne w zakresie choroby wewnętrzne
Komisja Konkursowa wybrała następującego świadczeniodawcę:
„konkurs choroby wewnętrzne”
1. lek. med. Izabela Mikuła, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, 61-681
Poznań, os. B. Chrobrego 9/77.
str. 1
Download