wykaz zrealizowanych dostaw ()

advertisement
Załącznik nr 4
Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9 58-500 Jelenia Góra
Wykonawca :
................................................................................................
................................................................................................
Wykaz zrealizowanych dostaw przez Wykonawcę o podobnym charakterze (co najmniej 1)
wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat
(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres)
Lp
Nazwa i adres
Zamawiającego
Rodzaj i zakres zamówienia*
Wartość brutto zamówienia
Ilość sprzedanej
energii (kWh)
* do wykazu winne być dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót
...........................................................
/podpis osoby uprawnionej/
Okres realizacji
zamówienia
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards