pobierz

advertisement
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV – 09300000-2
Dostawa i przesył/ dystrybucja energii cieplnej do budynku: i pawilonu w Zespole
Szkół Nr 18 ul. Żeromskiego 81 01-882 Warszawa
Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy
pomocy sieci ciepłowniczej.
Charakterystyka budynku :
Rok budowy budynku: 1971
Kubatura budynku: 5604 m ³ i 13651 m ³
Powierzchnia ogrzewana budynku: 1349 ² i 3115 m ²
Powierzchnia całkowita budynku – 5393 m kw
Zakres zamówienia:
Zamawiana moc cieplna: 0,539 MW
Przewidywane zużycie w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. – 1632,1 GJ
Liczba miesięcy: 9
Przewidywane zużycie miesięczne wynosi 181,34 GJ
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards