1539_biznes plan1

advertisement
BIZNESPLAN
Pełna nazwa szkoły
Technikum nr 1 m Stanisława Staszica
Miejscowość
Rybnik
1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności
a. czego dotyczy
przedsięwzięcie
Biuro podróży ITAKA
b. lokalizacja/istotne
cechy lokalizacyjne i ich
wpływ na działalność,
wyposażenie (wystrój)
Centrum Rybnika
Szybki dostęp
Nowoczesne, dogodne dla klienta
2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi
a. rynek instytucjonalny
/indywidualny
Osoby indywidualne oraz wycieczki
b. charakterystyka rynku
docelowego
Osoby prawne i fizyczne
3. Opis produktu /usługi
a. charakterystyka
produktu/usługi
Usługi międzynarodowe i krajowe
b. jego głównie cechy
/wyróżniki i zalety
Szybkie dostęp do nowych ofert wakacyjnych
c. sezonowość popytu i
wpływ na wielkość
sprzedaży
usługi/produkcji
Całoroczny pobyt z uwzględnieniem nasilenia na sezon letni – wakacyjny
oraz ferie zimowe
4. Planowany sposób promowanie działalności
a. narzędzia promocji
(reklama, promocja
sprzedaży, sprzedaż
osobista/doradztwo)
Reklamy, prospekty, banery
5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi
a. Pośrednicy
/bezpośrednio klientowi
Bezpośrednio klientowi
b. nowe technologie w
sprzedaży
Reklama internetowa i e-mailowa
c. zasięg planowanej
działalności/ godziny
otwarcia
Całotygodniowe
9.00- 21.00
6. Sposoby kalkulacji ceny
a. metoda ustalania ceny
Koszty * 1.20
b. rabaty/upusty
Stali klienci
7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności
a. atuty/silne strony
przedsięwzięcia
Sprawdzone miejsca wypoczynku przez naszych pracowników
b. słabości
przedsięwzięcia
brak
c. szanse płynące z
otoczenia
Duża liczba klientów, z opowiadań naszych klientów
d. zagrożenia płynące z
otoczenia
Konkurencja, kwatery prywatne
e. główni konkurenci
(nazwy przedsiębiorstw)
Rego-Bis, TRIADA
f. główni dostawcy
(nazwy przedsiębiorstw)
Aventura
8. Plan finansowy
a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy)
Lp.
Pozycja kosztów
Wartość w zł
1
Wynajęcie lokalu
2 000 zł /m-c
2
Umeblowanie lokalu
7 000 zł
3
Wyjazd w poszukiwaniu ofert
10 000 zł
4
Zamieszczenie ofert w internecie
300 zł
5
Zamieszczenie ofert w prospektach
800 zł
Razem: 20 100
b. źródła finansowania
inwestycji
Dofinansowanie z Unii Europejskiej, Osobisty wkład finansowy
c. bieżące koszty działalności (miesięcznie)
Lp.
Pozycja kosztów
Wartość w zł
1
Uaktualnianie prospektów
500 zł
2
Uaktualnienie ofert w internecie
200 zł
3
Wyjazdy
5 200 zł
4
Przewodnik
2 500 zł
Razem: 8 400 zł
d. szacowane przychody
(miesięcznie)
Minimum 12 klientów miesięcznie
20 000 zł
e. planowany zysk
(miesięcznie)
przychody - koszty
20 000zł – 8 400zł = 11 600 zł
Download