Europa i Polska w XV i XVI w

advertisement
A
TEST DLA KLASY II
EUROPA I POLSKA W XV I XVI W
1. Uszereguj cyframi od 1 do 4 poznane epoki:
a) Średniowiecze,
b) Renesans,
c) Prehistoria,
d) Starożytność.
2. Z XVI wiekiem nie da się powiązać zjawiska historycznego zwanego:
A. Odrodzeniem,
B. Reformacją,
C. Oświeceniem,
D. Kontrreformacją.
3. Ideałem człowieka Odrodzenia był humanista, wypisz w 4 punktach cechy charakteryzujące
takiego człowieka.
4. Wpisz w miejsca wykropkowane brakujące wyrazy.
Reformację w roku 1)...... zapoczątkował 2) ........ ............ Na drzwiach kościoła w Wittenberdze
wywiesił 3)............ w których skrytykował sprzedaż 4)............ Doprowadziło to do powstania
nowego wyznania zwanego 5).............. Inni reformatorzy Kościoła z XVI w. to 6)......................
i 7).....................
5. Które ze zdań dotyczących reformacji jest fałszywe?
A. reformacja to podział w Kościele katolickim zwany też schizmą zachodnią,
B. reformacja była odpowiedzią na postępowanie Kościoła katolickiego, a szczególnie na
handlowanie odpustami,
C. w wyniku reformacji powstał Kościół prawosławny na wschodzie Europy,
D. reformacja doprowadziła do powstania nowych wyznań i Kościołów w XVI wieku.
6. Do podanego opisu dopisz pojęcie:
a) trybunał do walki z heretykami - ....................
b) spis książek których nie wolno było czytać katolikom - .....................
c) działania Kościoła mające na celu ograniczenie protestantyzmu - ...................
7. Jakie religie lub Kościoły działały na terenie Polski i Litwy w XVI wieku? Podaj pięć przykładów
i dopisz do nich nazwy świątyń.
8. Które ze zdań opisujących wyznania protestanckie jest fałszywe?
A. komunię przyjmuje się w dwóch postaciach,
B. duchownych obowiązuje celibat,
C. Kościół nie posiada majątków ziemskich,
D. nie istnieją zakony i klasztory.
9. Połącz pojęcie z opisem:
a) Stary Świat
b) Metys
c) karawela
d) busola
e) konkwistador
1. zbrojny zdobywca Ameryki,
2. okręt wypraw odkrywczych,
3. przyrząd do określania kierunków świata,
4. Europa, Azja, Afryka,
5. potomek krzyżówki białych z Indianami,
f) astrolabium
6. przyrząd służący do określania położenia na morzu.
10. Napisz w jednym zdaniu: przedstawiciele jakich państw i dlaczego poszukiwali drogi morskiej do
krajów Azji?
11. Połącz osobę z jej dokonaniami
a) Krzysztof Kolumb
b) Vasco da Gama
c) Hernan Cortez
d) Henryk Żeglarz
e) Francisco Pizzaro
f) Amerigo Vespucci
g) Ferdynand Magellan
1. organizator wypraw Portugalczyków,
2. jego wyprawa opłynęła świat,
3. jako pierwszy dotarł do Ameryki,
4. podbił państwo Azteków,
5. podbił państwo Inków,
6. od jego imienia nazwano ląd odkryty w 1492 roku,
7. opłynął Afrykę i dotarł do Indii.
12. Które ze zdań opisujących skutki odkryć geograficznych dla nowoodkrytych lądów jest fałszywe?
A. rozpowszechnienie języka hiszpańskiego,
B. rozkwit kultury państw indiańskich,
C. sprowadzenie Murzynów do Ameryki,
D. rozwój religii katolickiej.
13. Połącz osobę z dziełem, które stworzyła
a) Michał Anioł
1. „Utopia”,
b) Tomasz More
2. „Dama z gronostajem”,
c) Donato Bramante
3. projekt bazyliki Św. Piotra,
d) Leonardo da Vinci
4. freski w Kaplicy Sykstyńskiej,
e) Rafael Santi
5. wizerunki Madonny,
Na podstawie mapy zamieszczonej poniżej odpowiedz na pytania
14. Jakimi cyframi zaznaczone są trasy podróży odkrywczych?
a) Krzysztofa Kolumba,
b) Ferdynanda Magellana,
c) Vasco da Gamy.
15. Tereny jakich cywilizacji prekolumbijskich zaznaczono cyframi:
a) 5,
b) 6,
c) 7.
Download