Ocalić od zapomnienia- kościół p

advertisement
Ocalić od zapomnienia…
- kościół p.w. świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim
Krótka historia i opis zabytku
Kościół wybudowany został w XIV wieku na potrzeby miejscowych Katolików. Jednak w 1534
roku przejęli go Ewangelicy i korzystali z niego przez ponad 400 następnych lat.
Jest to budowla gotycka, remontowana- głównie ze względu na pożary, które kilkukrotnie ją
trawiły. Największe prace trwały w roku 1593, kiedy to dobudowano wieżę, całą nawę północną oraz
niższe prezbiterium. Natomiast w 1945 roku istnienie budynku było poważnie zagrożone, gdyż prawie
cały zabytek został zburzony przez trwające bombardowania. Kościół na szczęście odbudowano...
W wieży usytuowana jest dawna kaplica chrztu, gdzie wystawiony był kamienny ołtarz-tryptyk
spod pędzla uczniów Michała Kramera. Pochodzi on z 1570 roku, a przedstawia sceny z ukrzyżowania.
Dziś ów ołtarz - odnowiony i zabezpieczony, znajduje się w lewińskim kościele parafialnym p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Szczególną uwagę należy zwrócić na sufit kaplicy z 1593 roku z wizerunkiem gołębicy czy
zakrystię, służącą niegdyś za salę szkolną. Nad jednym z trzech wejść – zachodnim - ustawiona była
rzeźba św. Piotra, pochodząca prawdopodobnie z XVII wieku. We fragmentach uchowały się organy
oraz trójkondygnacyjne balkony, jednak tylko na niektóre z nich można dziś wchodzić. Łącznie w
świątyni było 1200 miejsc siedzących. Większość w czasach świetności kościoła pozostawała
wykupiona. Bardzo dobrze zachowała się za to ambona z XVII wieku z nielicznymi ornamentami.
Warto wspomnieć też o dobudowanej w 1730 roku kaplicy grobowej, ozdobionej scenami ze śmierci i
życia wiekuistego oraz o oknach, w których dawniej widniały wspaniałe witraże.
To tylko niewielki ułamek tego, co kryje w sobie najstarszy zabytek naszego miasta. Nie da się
bowiem opisać istoty jego piękna i atmosfery, jaka w nim panuje. To trzeba zobaczyć! Dlatego
zapraszamy do zwiedzania!
Wspólne działania
Młodzież Gimnazjum w Lewinie Brzeskim próbuje ratować kościół. Pierwsze prace porządkowe
rozpoczęły się we wrześniu 2002 roku z inicjatywy uczniów i nauczycieli. Poproszono o pomoc
specjalistę z Uniwersytetu Wrocławskiego – panią dr Beatę Lejman. Następnie rozpoczęto wielkie
porządki: uprzątnięto śmieci i gruz, wytruto korniki, znajdując przy okazji wiele wspaniałości. Były to
m.in. staroniemieckie pieśni, kawałki witraży, części organów, wazony, lampiony, skrzynie i inne.
Uczniowie poprzednich roczników zorganizowali Dni Otwarte Kościoła oraz poetycko-muzyczne
montaże, aby mieszkańcy mogli bliżej zapoznać się z najstarszym lewińskim zabytkiem. Kontynuujemy
tę tradycję. W 2005 roku „nasz” kościół był centrum obchodów Bożego Ciała. Związaliśmy się także z
organizacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki której mamy możliwość opiekowania się budowlą
w ramach projektu ,,Młodzież Adoptuje Zabytki”. Ponadto w III Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów
„Ślady Przeszłości” przygotowaliśmy projekt „Ratujmy nasz kościół”. Zgłaszaliśmy też zdjęcia
„podopiecznego” do I edycji konkursu fotograficznego "Plusy Kościoła".
W tym roku braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Canal + Cyfrowy. Wybrane zostały
2 osoby z kółka dziennikarskiego, które pod opieką p. Alicji Całus, miały napisać reportaż na konkurs
„Liczy się temat”. Padło na nas! Pracę zatytułowałyśmy: ,,Ocalić od zapomnienia…”. Opisałyśmy w
niej historię kościoła, co dla niego zrobili gimnazjaliści i dlaczego. Pokazałyśmy, jaki jest dla nas
ważny! Okazało się, że wygrałyśmy!!! Na 116 prac z całej Polski, nasza praca okazała się jedną z trzech
najlepszych. Zdobyłyśmy nagrody indywidualne, a także kamerę dla szkoły i co najważniejsze- 8000
tys. złotych na potrzeby Kościoła. W związku z tym 13 lutego w naszym Gimnazjum gościliśmy
telewizję. Byli pod wrażeniem wyglądu naszej szkoły, niezwykłej atmosfery, jaka w niej panuje i
wielkiego zaangażowania obywateli w życie miasta i ratowanie wspólnej historii.
Magdalena Rakoczy i Magdalena Warzecha
Download