Trumiejki - zstrumiejki.pl

advertisement
TRUMIEJKI
WCZORAJ I DZIŚ
O Trumiejkach kilka słów
Trumiejki to wieś położona w Polsce,
w województwie pomorskim, w powiecie
kwidzyńskim, w gminie Prabuty. Liczy
około 400 mieszkańców. W latach 19751998 miejscowość administracyjnie
należała do województwa elbląskiego.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
W TRUMIEJKACH
W Trumiejkach pierwsza świątynia musiała istnieć
w I. połowie XV wieku , ponieważ w tym czasie parafia
była obsadzona. Potem podzieliła losy wsi i uległa
zniszczeniu prawdopodobnie w czasie wojen XV i XVI
wieku. Pod koniec XVI wieku Fryderyk von Dobeneck
ufundował tu drewnianą świątynię i założył parafię
protestancką. Pastor z tego kościoła obsługiwał również
kościół w Nowej Wiosce aż do 1624 roku.
Zdewastowany kościół w latach 1745-1748 zastąpiono
murowanym z cegły, barokowym, jednonawowym
z wieżą frontową. Budowlę wzniesiono pod nadzorem
mistrza budowlanego Haselbachera.
Cmentarz ewangelicki (przykościelny)
jest związany z historią kościoła. Powstał
przypuszczalnie już w XIV wieku wokół
kościoła w Trumiejkach. Powstał jako
katolicki, od czasu reformacji do roku 1945
funkcjonował jako ewangelicki. Po wojnie
przejęty został przez katolików,
nie zachowały się nagrobki sprzed 1945
roku.
Od września do listopada 2008 roku
przeprowadzono prace remontowo konserwatorskie na dachu i wieży
kościoła.
PRZED REMONTEM
PO REMONCIE
Wnętrze kościoła
SZKOŁA W TRUMIEJKACH
Kolejnym, bardzo ważnym elementem wsi
jest szkoła. Pierwsza szkoła powstała
w Trumiejkach na początku XIX wieku.
Widoczny na zdjęciach budynek szkolny
powstał w 1900 roku.
Po II wojnie światowej od 1946 roku w tym
samym budynku zaczęła działać polska
szkoła . Początkowo składała się
z czterech klas. W skład grona
pedagogicznego wchodził Franciszek
Cieślik, nauczyciel przysłany
z Inspektoriatu Szkoły w Iławie.
Szkoła w po II wojnie światowej
Szkoła z roku na rok bardzo się rozwijała.
Rosła liczba uczniów , nauczycieli
i przedmiotów. Utworzono również 3-letnie
gimnazjum. W 2005 r. zostaje ogłoszony
przetarg na rozbudowę szkoły. Dzięki
niemu szkoła zostaje wyremontowana
i powiększona o 400 m2 .
ALEJA LIPOWA
Znajduje się w południowej części
Trumiejek. Była wspaniałą atrakcją dla
mieszkańców. Z obu stron otoczona
drzewami lipy. Obecnie drzewa te są
wycięte i pozostała tam tylko droga
wyłożona kamieniami.
AEJA LIPOWA KIEDYŚ
ALEJA LIPOWA TERAZ
PAŁAC W TRUMIEJKACH
Mówiono o nim „architektoniczna perła
Trumiejek’’ . Po dawnym pałacu rodowym
baronów von Hoverbecków w Trumiejkach
niewiele pozostało,praktycznie nic.
Miejsce, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu
dumnie się prezentował, dziś porastają
tylko krzaki. Do dawnej rezydencji
prowadzi jeszcze kamienna droga.
MIEJSCE PO DAWNYM PAŁACU
PRACA WYKONANA W RAMACH
PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„MOJA WIEŚ-WCZORAJ I DZIŚ”
Trumiejki , 2013/2014
WYKONAWCY:
Eliasz Kwiatkowski
Marzena Manelska
Klaudia Lubas
Dawid Malicki
Kacper Walencik
Download