Strona 1 (reklama kalendarza ściennego)

advertisement
Strona 1 (reklama kalendarza ściennego)
Reklama graficznie jak reklama do GN 45. Treść poprawiona na:
Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”
bezpłatny dodatek
- kalendarz ścienny
na 2017 rok.
Strona 2
Nr 46
13 listopada 2016
Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”
- Dzisiaj otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej, której budowa zajęła 14 lat. Idee towarzyszące
pomysłodawcom oraz prowadzącym przedsięwzięcie pozwoliły dotrzeć tak daleko. To
natomiast nie koniec drogi prowadzącej do konsekracji Świątyni.
Ponadto w „Gościu”:
- o nieustającej modlitwie przez dzień i noc, której końca nikt nie planuje;
- bezpłatny dodatek - kalendarz ścienny na rok 2017.
Strona 3
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła
Wprowadzenie do liturgii
Trzęsienia ziemi, głód, zaraza, prześladowania - choć boimy się takich zjawisk, to jednak
Jezus mówi, żeby się nie trwożyć. Zapewnia nas, że w tych ciężkich chwilach nie będziemy
sami. To właśnie trudne sytuacje, których doświadczamy na co dzień, są dla nas okazją do
dawania świadectwa. Pewno nie jeden z nas przeżył swoje trzęsienie ziemi, kiedy coś się w
życiu zawaliło, nie raz się spotykaliśmy z wyśmiewaniem wyznawanej wiary i naszych
wartości. Jezus zapewnia nas, że właśnie przez wytrwałość ocalimy nasze życie. Życie z
Bogiem w Jego królestwie, o którego przyjście modlimy się podczas Mszy św.
Kolekta
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, + albowiem szczęście
trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego
dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Modlitwa wiernych
Wśród przeciwności i nieszczęść, jakie niesie ze sobą ludzka egzystencja Bóg jest naszą
jedyną nadzieją. Z ufnością przedstawiajmy Mu nasze prośby.
1. Za Kościół święty. Niech trwa wiernie w nauce Chrystusa.
2. Za papieża Franciszka. Niech Bóg uprzedza jego działania swoją łaską.
3. Za wszystkich cierpiących wskutek wojen. Niech Bóg sprawi, by nastał dla nich
upragniony dzień pokoju.
4. Za wszystkich zmarłych, zwłaszcza zmarłych nam bliskich. Niech Bóg oczyści ich ze
wszelkiej zmazy przywiązania do grzechu i wprowadzi ich do życia wiecznego.
5. Módlmy się za nas samych. Niech stale trwa w nas świadomość, że jesteśmy
pielgrzymami na drodze do domu Ojca.
Boże, Ty znasz nasze serca i znasz wszystkie nasze potrzeby. Także te, których nie
ośmielamy się głośno wypowiedzieć. Wysłuchaj ich zgodnie ze swoją wolą. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Modlitwa po Komunii
Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, + pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą
Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej
miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strona 4 ( reklama Roraty 2016)
Download