Sentencje św

advertisement
Sentencje św. Józefa Kalasancjusza

Źle używa mieszkania, kto w nim nie rozmawia z Chrystusem lub nie
pracuje dla Chrystusa.

Samemu sobie służy, a nie Bogu, kto w służbie Boga zapobiega o własne
korzyści.

Biada temu, co jest zły pośród dobrych!

Jak umrze w Panu zakonnik, co za życie nie pracował dla niego?

Nie jest czysty, kto szybko nie wypędza nieprzyjaciół czystości.

Nie jest posłuszny, kto będąc zobowiązany, postępuje według własnego
sądu.

Wiedza zdobi zakonnika, ale cnota go koronuje.

Bieda tobie, który pouczasz innych słowami, a gorszysz przykładem.

Sługa Boży nie żyje po to by jeść, ale je aby żyć i służyć.

Zakonnik leniwy jest radością dla diabła.

Kiedy pracujesz dla Chrystusa, tym bardziej musisz z Chrystusem, bo jest
twoim owocem.

Język zakonnika jest trąbką myśli i serca.

Nie potrafi zobaczyć Chrystusa, kto nie potrafi cierpieć dla Chrystusa.

Nie jest przyjacielem Boga, kto nie jest nim w modlitwie.

Z próżnym zakonnikiem demon gra w piłkę.

Sługa Chrystusa zapobiega o bycie świętym i nie pragnie tego
zademonstrować.

Nic nie dałeś Chrystusowi, jeżeli nie dałeś Mu całego twego serca.

Sługa Chrystusa wszystko znosi z cierpliwością, mało mówi a dużo
pracuje dla Chrystusa.
Download