kliknij, aby powiększyć

advertisement
Wizja Nefiego (1 Nefi 10–14)
Posługa Chrystusa pośród Żydów
1. Narodziny z dziewicy (11:13–23)
2. Jan Chrzciciel (10:7–10)
3. Posługa Chrystusa (11:24); Apostołowie (11:29)
4. Cuda (11:31); proces i ukrzyżowanie (11:32–33)
5. Prześladowanie Apostołów (11:34–35)
Cywilizacja Nefitów i Lamanitów
1. Posługa Chrystusa pośród Nefitów (12:4–10)
2. Bitwa pomiędzy Nefitami a Lamanitami
(12:13–19)
3. Zagłada Nefitów (12:20)
4. Degeneracja Lamanitów (12:21–23)
Wizja Nefiego koncentrowała
się na dniach ostatnich.
Ludzie innych narodów
Powstanie wielkiego kościoła (13:4–9)
Kolumb odkrywa Amerykę (13:12)
Migracja purytan do Ameryki (13:13)
Wojny Indian amerykańskich — rozproszenie
Lamanitów w dniach ostatnich (13:14)
Rewolucja amerykańska (13:16–19)
Zmiany w Biblii powodują nieporozumienia
(13:20–34)
Przywrócenie ewangelii (14:7)
Biblia i Księga Mormona przekazane Lamanitom
(13:35–41)
Obietnica dla ludzi innych narodów (13:34, 42)
Święci Kościoła Baranka uzbrojeni w prawość i
moc Boga (14:14)
Wojny i pogłoski o wojnach (14:16)
Gniew Boży wylany na wielki i występny kościół
(14:15–17)
Drugie Przyjście
W swej wizji Nefi był świadkiem wydarzeń towarzyszących Drugiemu Przyjściu Jezusa Chrystusa oraz
końcowi świata, ale zakazano mu o tym pisać. Ten obowiązek spoczywał na Janie Objawicielu i innych
ludziach, którzy również ujrzeli te wydarzenia z przyszłości. Zatem zapis wizji Nefiego kończy się opisem
wydarzeń i warunków, jakie panować będą w dniach ostatnich, na krótko przed Drugim Przyjściem.
Download