"Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze

advertisement
"Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim
narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i
posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i
przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny."
Encyklika QUAS PRIMAS Papieża PIUSA XI
Polonia zgromadzona wokół Radia Chrystusa Króla
w Chicago oraz Radio Chrystusa Króla w Polsce
zapraszają na IX Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla,
który odbędzie się w Szczecinie, w sobotę, 29 października, A.D. 2016
Rozpoczęcie Kongresu Mszą Świętą w klasycznym rycie rzymskim
o godz. 9.00 w Kościele Seminaryjnym w Szczecinie ul. Papieża Pawła VI 2
Mszę Świętą będzie celebrował Ks. Dawid Pietras
Rozpoczęcie wykładów o godzinie 11:00
w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 2
PROGRAM KONGRESU
Ks. Dawid Pietras
"Eschatologia w służbie społecznego królowania Chrystusa"
Ks. Ryszard Raczkiewicz
"Zeświecczenie i odejście od Boga w dzisiejszym świecie"
dr Stanisław Krajski
"Chrystus Król i obecność Krzyża w obszarze publicznym"
Przerwa około godziny 14-tej
Przedłożenie - Michał Krajski
"Nauka o społecznym panowaniu Chrystusa Króla w świetle objawień"
Grzegorz Braun
"Polityczne implikacje Intronizacji Chrystusa Króla"
Podsumowanie kongresu i panel dyskusyjny
Na zakończenie AKT INTRONIZACYJNY, będzie to
Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla, kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.
Patronat medialny: Radio Chrystusa Króla
Kontakt do organizatorów: 510-565-228, www.radiochrystusakrola.pl
WSTĘP WOLNY
Poprzednie Kongresy
Download