Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w Święto Chrystusa Króla

advertisement
Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Akcji Katolickiej.
Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w Święto Chrystusa Króla odbyło się w
sali Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy w dniu 23.11.br. Na spotkanie przybyło
prawie 150 osób. Diecezjalny Asystent AK Ks. Dr Jan Klinkowski powitał wszystkich
przybyłych, przybyłych szczególności Ks. dr Biskupa Stefana Regmunta, panią Katarzynę
Wojnarowską – redaktor tygodnika „Niedziela”, Jana Zimroza Prezesa DIAK oraz
przedstawicieli kół parafialnych AK z całej Diecezji Legnickiej. Ks. Asystent DIAK zwrócił
naszą uwagę na czas upływający (gr. Chronos) i czas szczególnych wydarzeń (gr. Kajros),
czas święty, wyjątkowy, gdzie człowiek uświęca się dzięki obecności Boga. Takim czasem
jest Dzień Chrystusa Króla – święto patronalne AK – dzień zwycięstwa Chrystusa, kiedy
Chrystus króluje w naszych sercach. Z kolei Prezes Jan Zimroz podziękował w pięknych
słowach Panu Bogu, że pozwala nam uprawiać swą winnicę, księżom biskupom za pieczę,
pomoc w kierowaniu działalnością AK, Zarządowi DIAK a w szczególności kol. F.
Kwaśniakowi za współpracę oraz wszystkim członkom parafialnych oddziałów AK za
codzienną pracę i działalność. Wszystkie zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia zostały
zrealizowane. Święto Patronalne AK – to dobry czas, aby docenić pracę i podziękować
najbardziej zaangażowanym, tym, których zarząd uznał za „sól AK”. Dyplomy i nagrody
książkowe otrzymały koła parafialne AK z Polkowic z parafii Matki Boskiej Królowej Polski,
POAK z parafii Chrystusa Króla z Bolesławca, POAK z parafii Bożego Ciała ze Szklarskiej
Poręby, POAK z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Legnicy oraz POAK z parafii
Jana Chrzciciela z Legnicy.
Następnie wysłuchaliśmy wykładu redaktor Katarzyny Wojnarowskiej pt.
„Ewangelizacja przez media”. Pani redaktor stwierdziła, że każde pokolenie ma obowiązek
przekazania prawdy o Bogu w sposób dostępny i zrozumiały, wykorzystując zdobycze
techniki, ale nie zmieniając treści przekazu. We współczesnym świecie media w większości
nie należą do Kościoła. Aby czerpać maksymalne zyski propagują inny styl życia, agresję
wulgaryzm, obsceniczność. Kościół zaś nie jest wstanie przebić się przez laickie media –
wyjątek stanowi Ameryka Południowa. Mało programów katolickich nadawanych jest w
czasie największej oglądalności. Czy media katolickie będą zawsze spychane na margines, a
dziennikarze katoliccy ograniczani w swej działalności? – pytała retorycznie redaktor
Katarzyna Wojnarowska. Coraz lepsze katolickie radio, gazeta, telewizja mają być
konkurencyjne dla laickich rozgłośni i redakcji, a my wszyscy mamy obowiązek popierać
katolickie media słuchając i oglądając katolickie programy, kupując katolickie gazety.
Katolickie media to instytucje, które ewangelizują, ale także skupiają ludzi o twardym
kręgosłupie moralnym.
Nasze spotkanie ubogaciliśmy duchowo słuchając chóru „Madrygał” pod dyrekcją
p. Cezarego Radczaka w repertuarze dawnej muzyki sakralnej, cerkiewnej, pieśni murzynów
z Ameryki i RPA do tekstów biblijnych.
Ks. Bp Stefan Regmunt podziękował Prezesowi i Zarządowi AK za działalność,
która ma znaczący wpływ na łączność laikatu z duchowieństwem – „ niech prezesi usłyszą
głos wdzięczności i zapewnienie, że ich działalność wydała lub wyda owoce, ta praca
przyniesie oczekiwany plon”. Ks. Biskup zaapelował o podjęcie krucjaty w obronie życia,
godności człowieka, o pokój i dobro ojczyzny, o podjecie działań w celu niesienia pomocy
bezrobotnym i ludziom w ciężkiej sytuacji życiowej. A także, byśmy zastanowili się jak
mamy propagować i wcielać w życie nowy program duszpasterski na rok 2003 – 2004 pt. „
Naśladować Chrystusa”.
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Tadeusza
Rybaka została odprawiona w katedrze Św. Piotra i Pawła. W swojej homilii Ks. bp T. Rybak
powiedział, że media dzisiaj mówią o ostrej walce ludzi o władzę. Dobrze jest, kiedy ktoś
chce zdobyć władzę, aby służyć człowiekowi, narodowi i państwu. To godne, kiedy ktoś
kieruje się szacunkiem do człowieka, gdy chce pomóc człowiekowi. Ale źle jest, gdy ktoś
chce jedynie zaspokoić swoje niezdrowe ambicje. Teraz ludzie walczą o władzę wszelkimi
środkami, a ci, co zdobywają władzę, trzymają ją mocno w rękach i doprowadzają do nędzy
społeczeństwa.
W tym świecie łamania Bożego Prawa, jest też królestwo życia, prawdy i sprawiedliwości. To
królestwo wprowadza Bóg poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. On jest Królem
nieskończonego miłosierdzia, dąży, by ludzie przyjęli to królestwo. Chrystus Król włącza w
budowanie królestwa ludzi, których obmyła woda chrztu św. To AK gromadzi ludzi, którzy
chcą wprowadzać miłość, sprawiedliwość i troskę o ludzi zaniedbanych. Módlmy się, abyście
trwali w posłannictwie, posłannictwie Wasze szeregi powiększały się – zaapelował na
zakończenie homilii ks. Bp Tadeusz Rybak.
Po zakończeniu Mszy św. pierwsi absolwenci Studium Społecznego Wydziału
Teologicznego, którzy, przez 5 semestrów przygotowywali się do życia w społeczeństwie
otrzymali z rąk Ks. Biskupa dyplomy ukończenia studium. Dziękując w imieniu absolwentów
Prezes Jan Zimroz zachęcał gorąco przedstawicieli POAK do podjęcia nauki w Studium
Społecznym. Piękna uroczystość Święta Chrystusa Króla tym akcentem dobiegła końca.
Anna Jaśkowska
Download