Strona 1 - Gość Niedzielny

advertisement
Strona 1
Nr 11
19 marca 2017
Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”
Formularz, na którym możesz złożyć podpis i włączyć się w obronę rodziny złożonej z
mamy, taty i dzieci. To kolejna akcja w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.
Ponadto w „Gościu”:
- o proboszczu, który sobie i parafianom rzucił wyzwanie, że terenem misyjnym jest sąsiad z
ulicy;
- tylko Kościół jest dziś w stanie zorganizować realną i skuteczną pomoc dla ofiar wojny w
Syrii.
W „Gościu Warszawskim”
- przewodnik po szkołach katolickich;
- jak korzystać z rankingów i co w praktyce oznacza edukacja z wartościami;
- mapa katolickich szkół po reformie edukacji w Warszawie i okolicach.
W jubileuszowym wydaniu „Gościa Opolskiego”
- wspomnienia o początkach powstałego 25 lat temu „Opolskiego Gościa”;
- reportaż z parafii Większyce, w której w co trzecim domu czytany jest Gość Niedzielny.
W najnowszym „Małym Gościu Niedzielnym”:
- skarbonka na Jałmużnę Wielkopostną oraz wszystko o jałmużnie;
- jak dzisiaj żyją dzieci w Aleppo i jak można im pomóc;
- historia jednego z najlepszych napastników drużyny piłkarskiej FC Barcelona.
Strona 2
III Niedziela Wielkiego Postu
Wprowadzenie do liturgii
Prosimy Jezusa jak Samarytanka w dzisiejszej Ewangelii, aby dał nam wody żywej, żebyśmy
nie pragnęli. W naszych sercach są różne pragnienia. Pragniemy zdrowia, najnowszego
sprzętu, modnych ubrań, obecności kogoś bliskiego. Czy jest tam miejsce dla Pana Boga? Tak
jak musimy pić wodę, żeby przeżyć, tak też potrzebujemy Boga, abyśmy mieli życie wieczne.
W kolejną niedzielę Wielkiego Postu mamy okazję, żeby dokonać wyboru Jezusa i uznać, że
On jest prawdziwie Zbawicielem świata.
Kolekta
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy
post, modlitwę i jałmużnę, + przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które
obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Modlitwa wiernych
Bóg pierwszy wychodzi ku człowiekowi, przychodząc do niego ze swoimi darami. Ośmieleni
jego łaskawością z ufnością prośmy go w sprawach Kościoła, świata i nas samych.
1. Módlmy się za Kościół, aby zawsze był świadkiem bezinteresownej życzliwości Boga
ku człowiekowi.
2. Módlmy się za wszystkich cierpiących głód i mających problemy z dostępem do wody
pitnej, by znalazł się sposób na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb.
3. Módlmy się za wszystkich grzeszników, aby rozpoznali w Jezusie swojego Mesjasza.
4. Módlmy się za wszystkich zmarłych, by dzięki łaskawości Boga osiągnęli radość
życia wiecznego.
5. Módlmy się za nas samych, by nasza wiara nigdy nie karlała, a raczej stale rosła.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty z miłości stworzyłeś człowieka i z tego samego powodu
posłałeś swojego Syna na świat, aby odkupił nasze grzechy. Prowadź nas łagodnie po krętych
nieraz ścieżkach naszego życia. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen
Modlitwa po Komunii
Boże, Ty nas karmisz na ziemi Chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej
chwały, + pokornie Cię prosimy, * spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania
Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strona 3
Reklama koszulek "Fatima"
Strona 4
Reklama "Małego Gościa"
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards