Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

advertisement
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Na wejście:
Wspólnota kościoła gromadzi się dziś na Eucharystii, by wyrazić swoją wdzięczność za dar
Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała jest uwielbieniem tajemnicy ustanowionej
podczas Ostatniej Wieczerzy. Wysławiajmy dziś Pana za dary, które od niego otrzymujemy.
Niech wspólny śpiew wyrazi naszą radość, że możemy oglądać i spożywać Jezusa
Eucharystycznego.
Liturgia słowa:
W dzisiejszych czytaniach będą powtarzać się będą słowa „chleb” i „wino”
Bo one dziś są najważniejsze. Ofiara Melchizedeka miała być zapowiedzią ofiary Chrystusa
podczas ostatniej wieczerzy. Ciało i Krew Chrystusa to pokarm naszej duszy, który pomaga
nam w rzeczach niemożliwych. Dlatego właśnie, Chrystus w Ewangelii rozmnaża go dla tych,
którzy przychodzą by słuchać jego słów.
Przygotowanie darów:
Wspaniały Dawco miłości, składamy na Twoim stole dary eucharystyczne: wino,
symbolizujące jedność, która zespala nas w Bogu oraz chleb - wyraz naszej miłości i
wdzięczności za Twoje hojne dary. Przyjmij także nasze serca przepełnione radością z
ustanowienia Eucharystii.
Komunia:
Komunia to uczta jedności, Jezus zaprasza nas do stołu, karmi nas swoim Ciałem i stajemy się
wspólnotą zjednoczoną przez Chrystusa i w Chrystusie. Jezus przyjdzie do naszych serc.
Tego wielkiego daru nie wolno nam zmarnować. Pielęgnujmy go w sobie w naszym życiu.
Gdyż wymaga on od nas czystego serca, ale daje nam niezwykła wolność.
Uwielbienie:
W naszych sercach zamieszkał już Pan Jezus, którego przyjęliśmy pod postacią chleba
eucharystycznego. Uwielbiajmy Pana, który karmi nas swoim Ciałem i daje nam siły do
wyznawania wiary naszym życiem. Podziękujmy Jezusowi za wszystkie otrzymane dary i
łaski, jakich doświadczamy w naszej codzienności.
Modlitwa Wiernych
1. Módlmy się o jedność dla Kościoła Świętego, by Dobry Pasterz Jezus
Chrystus zgromadził rozproszone dzieci boże w jedną owczarnię.
2. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla papieża
Benedykta XVI., by owocnie pełnił swoją służbę na stolicy piotrowej.
3. Módlmy się o łaskę wytrwałości i pobożności dla biskupów i kapłanów,
by byli dla wiernych znakiem obecności Chrystusa Arcykapłana.
4. Módlmy się o wzbudzenie miłości Chrystusowej w sercach młodych
ludzi, aby jej owocem były nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i
zakonne.
5. Módlmy się o łaskę Nieba dla zmarłych, a w szczególności dla tych,
którzy pełnili służbę Bożą, by Bóg dał im dostąpić chwały nieba.
6. Módlmy się o owocne i godne przeżycie Eucharystii dla nas,
zgromadzonych wokół Ołtarza Pańskiego, byśmy byli prawdziwymi
świadkami Jezusa – Światłości świata.
Download