I piątek czerwca 2016 r.

advertisement
MSZA ŚWIĘTA
I ADORACJA W INTENCJI MISJI I MISJONARZY
I piątek, 3 czerwca 2016 r.
INTENCJA MISYJNA: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali
formatorów, którzy żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością
do ich przyszłej misji.
Wprowadzenie do liturgii:
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa gromadzi nas Bóg —
Dobry Pasterz. Najpełniejszym symbolem Bożej Miłości jest Serce Jezusa. To
z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty, zwłaszcza
Eucharystia, która uobecnia miłość Chrystusa do nas, który karmi nas swoim
Słowem i Ciałem.
Dzisiaj przypada także pierwszy piątek miesiąca, dlatego nasze modlitwy
kierujemy do Boga za misjonarzy i misjonarki, za Misyjne Dzieło Diecezji
Kieleckiej. To właśnie dzięki nim Dobra Nowina, o tym, że Bóg jest miłością
dociera na cały świat. W miesiącu czerwcu chcemy szczególnie prosić, aby
seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją
radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji.
Modlitwa wiernych:
Do Boga, który w Sercu Jezusa dał nam źródło wszelkich łask i swego
miłosierdzia, zanieśmy nasze prośby:
1. Módlmy się Kościół Święty, aby w przebitym Sercu Jezusa odnajdywał
nieustanne źródło życia i zbawienia.
2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, za Misyjne Dzieło Diecezji
Kieleckiej, aby podejmowane przez nich działania były znakiem miłości
Chrystusa, który jest Dobrym Pasterzem.
3. Módlmy się za seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszki, aby na drodze
swojej formacji spotkali ludzi, którzy z mądrością przygotują ich do
przyszłej misji.
4. Módlmy się za ludzi trwających w grzechu i uwikłanych w zło, aby
potrafili zaufać miłosierdziu Bożemu i szczerze się nawrócili.
5. Módlmy się za zmarłych,( szczególnie za N.N), aby dostąpili chwały
nieba.
6. Módlmy się za nas samych, aby łaska Boża nieustannie przemieniała
nasze serca i rozpalała w nich gorącą miłość do braci.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze czerpali ze źródeł zbawienia,
realizowali nasze powołanie do pełni życia i miłości oraz głosili światu
wspaniałość dzieł Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czytanka podczas nabożeństwa czerwcowego
„Misjonarz – człowiek miłości.”
Bóg w Chrystusie objawia swoją miłość. Przebite Serce Jezusa chce ogarnąć
każdego człowieka. On Dobry Pasterz szuka swych owiec, aby mogły dostąpić
Jego odkupieńczej miłości. Człowiek bez przewodnika, bez pasterza czuje się
zagubiony, chodzi własnymi drogami, bardzo często cierpiąc na brak miłości i
sensu swojego życia. Karmi się tym, co daje mu współczesny świat.
Ten kto prawdziwie doświadczył miłości Chrystusa chce się nią dzielić. Chce
czynić wszystko dla Ewangelii. Świadkami miłosierdzia Bożego jest kapłan,
który sprawuje sakramenty. Szczególną formą głoszenia Ewangelii jest
działalność misyjna. Głosiciel Ewangelii na krańcach świata odczuwa
Chrystusową gorliwość o dusze i miłuje Kościół. Jak Dobry Pasterz podejmuje
pracę, aby zgromadzić dzieci Boże w jedno (por. J 11,52).
Misjonarz jest przede wszystkim człowiekiem miłości: głosi tym, którzy nie
znają Boga, że ich kocha, że oddał za nich życie, a także daje świadectwo
miłości wobec innych ludzi, poświęcając swoje życie za bliźniego. Misjonarz
jest otwarty i zainteresowany losem wszystkich narodów, przekraczając
podziały rasowe i kastowe. Jest znakiem miłości płynącej z serca Jezusowego,
która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo.
Dzisiaj potrzeba nam odważnych
świadków miłości Chrystusowej.
Seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki potrzebują prawdziwych formatorów,
którzy żyją radością Ewangelii. Tylko dzięki ich gorliwej pracy, radom
ewangelicznym i darom Ducha Świętego przygotują ich do przyszłej misji.
Potrzeba nam dzisiaj tych, którzy z oddaniem będą pielęgnować chorych,
pocieszać strapionych, karmić głodnych pokarmem i Słowem Bożym. 1 Nie
zapominajmy w naszych modlitwach w miesiącu czerwcu o tych, którzy
przygotowują się do pracy misyjnej oraz o tych, którzy ich formują.
al. Marek Zawadzki, al. Damian Nowak, al. Mateusz Mastalerz
1
Por. Mazur J., Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes” 2016, Warszawa 2016.
Download